Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 858 05 89
Telefon
33 858 13 64
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. 7.00 - 15.00
Ulica
Zamkowa 4
Kod pocztowy
43-440
Miejscowość
Bażanowice
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Goleszów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000070261
REGON
07092698700000
NIP
5481052070
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
77
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od urodzenia do 25 roku życia ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie to miejsce wyjątkowe, w którym zespół wysokiej klasy specjalistów dba o godność i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rehabilitując, ucząc i wychowując naszych podopiecznych pragniemy stworzyć im nie tylko jak najlepsze warunki rozwoju, ale także pomagamy odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wspieramy ich bliskich, by mogli sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt pojawienia się w ich życiu niepełnosprawnego dziecka, by byli jak najlepiej przygotowani na wspólne z nim życie, by wreszcie potrafili przekształcić własne – często niezwykle bolesne – doświadczenia, w umiejętność dzielenia się nimi z innymi, tym samym - w bardzo szczególny sposób - innym pomagając. Głównym celem prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczym działań jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc (rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna i logopedyczna), umożliwiająca:

 • podjęcie wczesnego oddziaływania terapeutycznego wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego;
 • podjęcie wczesnego oddziaływania w przypadku dzieci opóźnionych w rozwoju psychoruchowym;
 • poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności;
 • usprawnienie w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym;
 • zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia;
 • sprzyjanie rozwojowi osobowości i utrzymywaniu dobrej kondycji psychicznej;
 • rozwijanie procesów poznawczych;
 • prowokowanie do zainteresowania otaczającym światem;
 • motywowanie do nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie;
 • pobudzanie zainteresowań, rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz umożliwienie samorealizacji;
 • osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej;
 • efektywną współpracę z rodzicami w procesie terapeutycznym oraz wsparcie w sytuacjach trudnych wynikających z wychowywania dziecka niepełnosprawnego;

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę tj.: lekarza neurologa, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów - specjalistów NDT Bobath, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego.

Wczesna interwencja

Wczesna Interwencja istnieje przy OREW od 1997 roku. Obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 7 roku życia u których rozwój psycho-ruchowy jest zagrożony lub opóźniony, nieharmonijny. Placówka w ramach Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową diagnozę lekarską, psychologiczną, logopedyczną oraz ocenę stanu ruchowego dziecka. Prowadzony jest wieloprofilowy program usprawniania w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka, zapewnia wsparcie psychiczne rodzin. Dzieci objęte są opieką wielospecjalistycznego zespołu w skład którego wchodzą: lekarz neuropediatra, lekarz rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie i pedagodzy specjalni. Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dzieci na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych tak by lepiej mogły funkcjonować w rożnych sytuacjach życiowych. Dla rodziców wczesna interwencja jest szansą na zrozumienie dzieci, wzmocnienie  swoich rodzicielskich kompetencji i zaakceptowania sytuacji jaką jest wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Świetlica Terapeutyczna

Została zorganizowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów kończących etap edukacyjny, a chcących w ciekawy sposób wypełnić swój dzień. Głównym zamysłem kadry pedagogicznej było stworzenie podopiecznym możliwości dalszego rozwijania zainteresowań, podnoszenia ich kompetencji i utrwalania umiejętności zdobytych w poprzednich latach edukacji. Podopieczni świetlicy wzmacniają poczucie swojej wartości poprzez działania twórcze, takie jak: malarstwo, grafika, fotografia cyfrowa i tradycyjna, ceramika, haft, teatr, muzyka, sport i karate tradycyjne. Celem terapeutów jest wydobycie indywidualnych predyspozycji podopiecznych, których ujawnienie być może zagwarantuje im w przyszłości podjęcie pracy zarobkowej.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wspieraj, pomagaj w budowie nowego ośrodka dla niepełnosprawnych
Z Tobą na pewno damy radę!!!
20,00 zł
Całość kwoty zostanie przeznaczona na budowę nowego ośrodka.
50,00 zł
Całość kwoty zostanie przeznaczona na budowę nowego ośrodka.
100,00 zł
Całość kwoty zostanie przeznaczona na budowę nowego ośrodka.
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.08.2015
"Ekologiczny ogród sensoryczny" to projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie od 2014 roku w ramach tworzenia Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych”.
Publicystyka
08.04.2014
Karolina Hamer ma bogaty dorobek medalowy. Wielokrotnie stawała na podium mistrzostw świata i Europy. Była też rekordzistką i mistrzynią kraju w sześciu konkurencjach pływackich. 3 kwietnia 2014 gościła w Cieszynie i opowiedziała o swoich marzeniach i pasji.
Publicystyka
10.10.2013
Na wielu płaszczyznach rozpocznie współpracę Uniwersytet Śląski w Katowicach z PSOUU Koło w Cieszynie.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Anna Wrzecionko, przewodnicząca zarządu koła
Urszula Klajmon-Lech, wiceprzewodnicząca zarządu koła
Małgorzata Parypińska, sekretarz zarządu koła
Anna Wardas, skarbnik zarządu koła
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej