Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 742 15 40
Telefon
85 651 08 28
Adres rejestrowy
Ulica
Witosa 38 lok. 2A
Kod pocztowy
15-660
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody - siedziba mieści się na tzw. wysokim parterze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000092389
REGON
05037512600000
NIP
5422673617
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
31
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia jest:
1) udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2) udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,
3) pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4) pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5) patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6) pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim.

Plan pracy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku na 2013r.

 1. Kontynuacja realizacji porozumienia z Diecezją Grodzieńską „Odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” - tj. pomoc w końcowych pracach wykończeniowych oraz wyposażaniu
 2. Przyjęcie do realizacji w latach 2013-2014 zadania „Pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w organizacji i wyposażeniu w łóżka, szafki, sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, pościel, koce itp. dla pierwszego w Białymstoku Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego na 70 łóżek”.
 3. Nawiązanie trwałej współpracy, podpisanie porozumienia z Towarzystwem Kultury Polskiej im. T.Kościuszki w Łucku na Ukrainie.
 4. Udział członków i wolontariuszy Rubieży w uroczystościach 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki na Ukrainie we wrześniu 2013r. w połączeniu z wizytą u innych organizacji polskich działających na Wołyniu i Podolu.
 5. Realizacja zadania „Mandala łączy świat w galerii w Grodnie i w galerii w Choroszczy” od lutego do 31 lipca 2013r. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.
 6. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży z województwa podlaskiego oraz województwa grodzieńskiego na Białorusi o tematyce przewodniej: poezja Juliana Tuwima (termin realizacji wrzesień-październik 2013) w ramach oferty konkursowej (dialog międzykulturowy) Urzędu Marszałkowskiego .
 7. Pomoc dla polskich szkół, bibliotek i innych placówek kulturalnych i oświatowych działających na Białorusi, Ukrainie i w innych krajach przy organizacjach polskich i polskich placówkach dyplomatycznych.
 8. Współpraca przez cały rok z Bankiem Żywności w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom województwa podlaskiego poprzez:
 • udział w zbiórkach żywności,
 • dystrybucję żywności pochodzącej z pomocy Unii Europejskiej do szkół i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
 1. Stała promocja Stowarzyszenia i poszukiwanie darczyńców, sponsorów na realizację zadań określonych statutem.
 2. Udział w festiwalach, przeglądach artystycznych organizowanych przez polskie organizacje na Białorusi - np. Festiwal Poloneza w Słonimiu, Festiwal Trzech Narodów nad Kanałem Augustowskim, konkursach organizowanych przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu, Grodnie.
 3. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi np. w szkole społecznej w Słonimiu, szkole w Wołkowysku, szkole w Lidzie.
 4. Współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizowaniu kolejnego Marszu Sybiru w Białymstoku we wrześniu 2013r. Opieka nad wyznaczoną grupą gości, przygotowanie programu, upominków itp.
 5. Zorganizowanie w IV kw. 2013 koncertu charytatywnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Łobacz, członek zarządu
Bronisława Tomaszewska, sekretarz
Lech Marek, wiceprezes
Jadwiga Ragiel, wiceprezes
Józef Kulikowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej