Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 652 47 17
Telefon
85 652 18 36
Adres rejestrowy
Ulica
Proletariacka 21
Kod pocztowy
15-449
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000087872
REGON
05024806600000
NIP
966-09-05-189
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
240
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej

 • udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji

 • reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych

 • inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia

 • włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:

 • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
 • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
 • inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
  -profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych
 • leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych

Stowarzyszenie realizuje trzy podstawowe formy działalności w środowisku lokalnym, należą do nich:

 • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)

 • praca z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczy "Dom Powrotu"

 • praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami odurzającymi oraz ich rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP"

Ponadto podejmują działania wobec rodzin niezaradnych życiowo zamieszkujących obszary wiejskie dotknięte strukturalnym bezrobociem z terenu województwa obejmując je rocznym programem pomocowym

Poza tym Stowarzyszenie "Droga" udziela pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym poprzez:

 • organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów
 • akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Wojciech Matysek, Dyrektor Administracyjny Stowarzyszenia ”Droga”
Anna Tomulewicz, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
Edward Konkol, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga"
Elżbieta Powichrowska, Dyrektor Etapu Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej