Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
85 652 47 17
Telefon
85 652 18 36
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Proletariacka 21
Kod pocztowy
15-449
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000087872
REGON
05024806600000
NIP
9660905189
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
170
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej
 • udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji
 • reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych
 • inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia
 • włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:

 • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
 • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
 • inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych
 • leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych.

Stowarzyszenie realizuje trzy podstawowe formy działalności w środowisku lokalnym, należą do nich:

 • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny  "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej
 • praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami odurzającymi oraz ich rodzicami w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych "ETAP".

Poza tym Stowarzyszenie "Droga" udziela pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym poprzez:

 • organizowanie  wyjazdów terapeutycznych rodzin z programu "Odbudować Rodzinę"
 • organizowanie akcji świątecznych- charytatywnych na rzecz ubogich  "Święta z DROGĄ"
 • wydawanie żywności krótkoterminowej przez CENTRUM DARÓW dla osób skrajnie ubogich.

Reklama

Zarząd

Krzysztof Paliński, Prezes
Elżbieta Powichrowska, Vice-prezes / Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap
Katarzyna Rafałko, Sekretarz
Małgorzata Stankiewicz, Skarbnik
Wojciech Matysek, Członek
Anna Tomulewicz, Członek
Dorota Szumska, Członek
Violetta Jedynasta-Kozłowska, Członek
Małgorzata Gudewicz, Członek
Agata Niemczynowicz, Członek
Krzysztof Grzybek, Członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej