Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 652 47 17
Telefon
85 652 18 36
Adres rejestrowy
Ulica
Proletariacka 21
Kod pocztowy
15-449
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000087872
REGON
05024806600000
NIP
966-09-05-189
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
240
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej

 • udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji

 • reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych

 • inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia

 • włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:

 • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
 • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
 • inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
  -profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych
 • leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych

Stowarzyszenie realizuje trzy podstawowe formy działalności w środowisku lokalnym, należą do nich:

 • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)

 • praca z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczy "Dom Powrotu"

 • praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami odurzającymi oraz ich rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP"

Ponadto podejmują działania wobec rodzin niezaradnych życiowo zamieszkujących obszary wiejskie dotknięte strukturalnym bezrobociem z terenu województwa obejmując je rocznym programem pomocowym

Poza tym Stowarzyszenie "Droga" udziela pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym poprzez:

 • organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów
 • akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Wojciech Matysek, Dyrektor Administracyjny Stowarzyszenia ”Droga”
Anna Tomulewicz, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
Edward Konkol, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga"
Elżbieta Powichrowska, Dyrektor Etapu Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej