Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Klub Amazonki w Białymstoku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 223 722
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w środę w godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Klubu lub telefonicznie
Ulica
Ogrodowa 12
Kod pocztowy
15-027
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000209562
REGON
05223979800000
NIP
966-17-36-553
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
160
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
 • Promocję i organizację wolontariatu, szkolenia ochotniczek. Wolontariuszki - Ochotniczki odwiedzają chore kobiety na oddziałach chirurgii BCO i MSW w Białymstoku;
 • Organizację i prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla osób po operacji raka piersi;
 • Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
 • Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
 • Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi;
 • Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
 • Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
 • Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
 • Edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych piersi;
 • Organizowanie spotkań, marszy w celu przełamywanie barier lęku przed rakiem w społeczeństwie;
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i organizowanie imprez z zakresu kultur i sztuki, oraz turystycznych i sportowych;
 • Aktywizację i integrację osób leczonych z powodu raka piersi.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek ochotniczek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:

 • pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom dotkniętym rakiem piersi,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
 • upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku,
 • organizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych dla Amazonek,
 • organizację i udział w działaniach z zakresu kultury i sztuki.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, działalność w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Ewa Jabłońska-Grzelak, prezes
Łucja Toczydłowska, wiceprezes
Alicja Słowicka, wiceprezes
Albina Wandałowicz, skarbnik
Zinaida Siekan, sekretarz
Joanna Drozdowska, członek zarządu
Krystyna Łapińska, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej