Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 345 08 53
Telefon
94 346 44 84
Adres rejestrowy
Ulica
Wyspiańskiego 4
Kod pocztowy
75-629
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000036441
REGON
33048273300000
NIP
669-19-13-337
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

Zadania Stowarzyszenia obejmują:

  • tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży
  • tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia, życia kulturalnego i prokreacji
  • wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.
  • promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej
  • wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym
  • współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną
  • współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi w twórczej realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.09.2017
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie realizuje projekt "Samodzielność moja przyszłość" współfinansowany ze środków EFS w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach którego działają dwa mieszkania treningowe i jedno wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Publicystyka
18.09.2017
W dniach od 13 do 15 września w Łazach odbyły się XV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej