Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
Kontakt
Telefon
83 343 73 34
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 14
Kod pocztowy
21-500
Miejscowość
Biała Podlaska
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Biała Podlaska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000171
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, pozbawionym środków do życia. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Prowadzone działania
Organizowanie i prowadzenie dożywiania. Prowadzenie popołudniowego Klubu Seniora. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i samotnych oraz różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych. Świadczenie pomocy postpenitencjarnej i prawnej. Udzielanie różnorodnej pomocy, głównie rzeczowej, oraz w miarę posiadanych środków finansowej, jak np. paczki dla rodzin wielodzietnych. Organizowanie półkolonii. Poradnictwo prawno-rodzinne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej