Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
55 236 25 54
Telefon
55 236 25 54
Adres rejestrowy
Ulica
Czerwonego Krzyża 2
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter, ale z kilkoma stopniami przed wejściem.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000001304
REGON
17075909000000
NIP
578-25-46-074
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Zrzeszanie osób - organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony osób starszych i niepełnosprawnych. Promowanie nowych metod i technik działania w zakresie polityki społecznej. Podnoszenie umiejętności, szczególnie zawodowej kadry pomocy społecznej poprzez działalność edukacyjno-szkoleniową. Współuczestniczenie w tworzeniu różnych form pomocy drugiemu człowiekowi. Propagowanie idei wolontariatu poprzez praktyczne angażowanie wolontariuszy w działania statutowe. Promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej. Promowanie idei pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starszym, niezaradnym życiowo poprzez informowanie ich o przysługujących im prawach oraz podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach kryzysowych. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych. Prowadzenie świetlic środowiskowych. Nawiązanie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Prowadzone działania:
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w formie wyjazdowej i stacjonarnej dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej - z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, uzależnień i przemocy w rodzinie, uzależnień alkoholowych, pomocy społecznej oraz innych dziedzin życia codziennego. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną, długotrwałym bezrobociem jak i problemami patologii społecznej - prowadzenie zajęć terapeutycznych, dożywianie, organizowanie wypoczynku w mieście. Prowadzenie szkoleń dla zawodowej kadry pomocy społecznej, samorządów lokalnych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Elżbieta Marszałkowska, wiceprezes
Zbigniew Pawłowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej