Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 853 95 28
Telefon
17 853 95 28
Adres rejestrowy
Ulica
Staszica 10b
Kod pocztowy
35-051
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000338258
REGON
18048310200000
NIP
813-31-04-599
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
82
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

PSONI jest organizacją skupiającą rodziców osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym, członków rodzin, opiekunów prawnych oraz przyjaciół w tym profesjonalistów zaangażowanych w pracę dla ich dobra.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Rzeszowie prowadzi obecnie cztery placówki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży:
1.Ośrodek Wczesnej Interwencji - dla dzieci od 0 do 7 roku życia, którego celem jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także postępowanie edukacyjne i podtrzymujące w stosunku do ich rodzin

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością; jego celem jest kompleksowa, wielodyscyplinarna pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna świadczona w odpowiednich warunkach i dostosowana do stanu wychowanków.
  2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, której celem jest diagnozowanie i stymulowanie stanu rozwoju: poznawczego,emocjonalnego,ruchowego i społecznego dziecka.Poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
  3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne, które otacza opieką dzieci z autyzmem.

Ponadto Koło PSONI w Rzeszowie organizuje: wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin - turnusy rehabilitacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, okolicznościowe spotkania i zabawy dla dzieci, spotkania organizacyjne i informacyjne dla rodziców.
Akcja promująca - z okazji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem mediów, władz terytorialnych, ma na celu:

  • podkreślenie obecności osób z upośledzeniem umysłowym w społeczności lokalnej, oraz ich potrzeb i praw do edukacji, pomocy medycznej i społecznej oraz integracji ze środowiskiem,
  • promowanie ich możliwości i umiejętności poprzez organizowanie wystaw plastycznych i występów artystycznych
  • włączanie członków społeczeństwa w działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym poprzez pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy.
    PSONI Koło w Rzeszowie zamierza uruchomić placówkę dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym, która ukończyła edukację i pozostaje bez opieki systemowej. Dlatego Koło gromadzi środki na ten cel.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej