Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 853 95 28
Telefon
17 853 95 28
Adres rejestrowy
Ulica
Staszica 10b
Kod pocztowy
35-051
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000338258
REGON
18048310200000
NIP
813-31-04-599
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
82
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

PSONI jest organizacją skupiającą rodziców osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym, członków rodzin, opiekunów prawnych oraz przyjaciół w tym profesjonalistów zaangażowanych w pracę dla ich dobra.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Rzeszowie prowadzi obecnie cztery placówki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży:
1.Ośrodek Wczesnej Interwencji - dla dzieci od 0 do 7 roku życia, którego celem jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także postępowanie edukacyjne i podtrzymujące w stosunku do ich rodzin

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością; jego celem jest kompleksowa, wielodyscyplinarna pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna świadczona w odpowiednich warunkach i dostosowana do stanu wychowanków.
  2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, której celem jest diagnozowanie i stymulowanie stanu rozwoju: poznawczego,emocjonalnego,ruchowego i społecznego dziecka.Poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
  3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne, które otacza opieką dzieci z autyzmem.

Ponadto Koło PSONI w Rzeszowie organizuje: wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin - turnusy rehabilitacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, okolicznościowe spotkania i zabawy dla dzieci, spotkania organizacyjne i informacyjne dla rodziców.
Akcja promująca - z okazji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem mediów, władz terytorialnych, ma na celu:

  • podkreślenie obecności osób z upośledzeniem umysłowym w społeczności lokalnej, oraz ich potrzeb i praw do edukacji, pomocy medycznej i społecznej oraz integracji ze środowiskiem,
  • promowanie ich możliwości i umiejętności poprzez organizowanie wystaw plastycznych i występów artystycznych
  • włączanie członków społeczeństwa w działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym poprzez pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy.
    PSONI Koło w Rzeszowie zamierza uruchomić placówkę dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym, która ukończyła edukację i pozostaje bez opieki systemowej. Dlatego Koło gromadzi środki na ten cel.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej