Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 764 12 42
Telefon
62 764 50 16
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godz. 8:00 - 16:00.
Ulica
Częstochowska 25
Kod pocztowy
62-800
Miejscowość
Kalisz
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
W budynku dostępny podjazd i zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem parking.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000064811
REGON
25045489400000
NIP
618-10-03-820
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zgodnie z zapisami Statutu, celem Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest zaspokojenie potrzeb społecznych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców w mieście Kaliszu i subregionie kaliskim oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ograniczanie jego przyczyn i łagodzenie jego skutków.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od 20 lat nieprzerwanie inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności sektora MSP na terenie Kalisza i subregionu kaliskiego.
Statutowa działalność Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości polega w szczególności na doradztwie i szkoleniach, pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii, pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz stymulowania rozwoju już istniejących. Działania realizowane są poprzez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej komórki tj.: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP), Ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) oraz Punkt Konsultacyjny KSU (PK KSU).

FRP udziela pożyczek osobom bezrobotnym na utworzenie nowej własnej działalności gospodarczej oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na rozwój firmy i tworzenie nowych miejsc pracy w tym także w ramach inicjatywy wspólnotowej JEREMIE, której Fundacja od 2010 r. jest pośrednikiem finansowym. Inicjatywa JEREMIE to projekt skierowany do micro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również tych, które rozpoczynają działalność gospodarczą tzw. "start-upy" realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Kaliszu powstał w 2008 roku w ramach konsorcjum B2Europe West Poland. Terytorium działania naszego ośrodka obejmuje południową część województwa wielkopolskiego. Jako Punkt Pierwszego Kontaktu świadczy szereg usług informacyjnych i szkoleniowych oraz organizuje spotkania kooperacyjne podczas znaczących międzynarodowych targów, mające ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych. Ośrodek świadczy usługę poszukiwania partnera gospodarczego poprzez bazę handlową i technologiczną, wyszukiwania ogłoszeń o przetargach publicznych oraz wspomaga przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Świadczy także usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej, prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Europejskim, norm i standardów, rozpoznania potencjału firmy w kierunku transferu technologii oraz wdrożenia lub komercjalizacji nowatorskich pomysłów oraz korzystania z programów badawczych UE. Ponadto pośredniczymy w negocjacjach międzynarodowych umów handlowych a także pomagamy przedsiębiorcom w odnalezieniu się w gąszczu unijnych regulacji prawnych.

Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (PK KSU), w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (DAP) świadczonej w celu wsparcia procesu rozwoju przedsiębiorstwa. Usługa DAP składa się z dwóch, następujących po sobie etapów, tj.: Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta; Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest zadaniem wymagającym współpracy
z wieloma podmiotami, w tym z administracją publiczną, która bezpośrednio oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta. Od 2006r. Fundacja KIP otrzymuje dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w Kaliszu.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wspiera także rozwój przedsiębiorczości w Kaliszu, prowadząc wynajem powierzchni biurowych dla przedsiębiorców w cenach konkurencyjnych do cen rynkowych. Ponadto Fundacja KIP posiada nowoczesne Centrum Konferencyjne - jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych w Kaliszu. Centrum składa się z:

  • sali konferencyjnej na maksymalnie 200 osób;
  • sali seminaryjnej na maksymalnie 40 osób;
  • sali wykładowej na maksymalnie 25 osób;
  • sali komputerowej;
    Każda z sal wyposażona jest w sprzęt multimedialny , w skład którego wchodzi np.: rzutnik, laptop, nagłośnienie, flipchart, dostęp do internetu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
współpraca z administracją
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Zuzanna Szczudlik, Prezes
Paweł Kurasz, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej