Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "NA SZLAKU"

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "NA SZLAKU"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 382 41 89
Telefon
52 382 41 89
Adres rejestrowy
Ulica
Farna 14
Kod pocztowy
86-010
Miejscowość
Koronowo
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
bydgoski
Gmina
Koronowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000026866
REGON
09137980400000
NIP
967-06-70-641
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, ochrony i promocji zdrowia oraz w obszarze turystyki. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszenie się osób mających wspólny cel w tworzeniu i upowszechnianiu warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, lecznictwa, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 2. Tworzenie warunków do godnego ich życia oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 3. Wspomaganie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promowanie turystyki jako formy rehabilitacji
 4. Ochrona zabytków techniki oraz ochrona przyrody
 5. Promowanie aktywnego trybu życia i postaw ekologicznych
 6. Nawiązywanie kontaktów z innymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze działania
 7. Ułatwianie dostępu do informacji dotyczących chorób i niepełnosprawności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Podejmowanie działań w celu powszechnego zrzeszania się osób wymagających rehabilitacji oraz członków ich rodzin, jak również osób zainteresowanych wszelkimi formami turystyki jako metody dbania o zdrowie w Stowarzyszeniu Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU.
 2. Występowanie z inicjatywami w sprawie organizowania placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, przedszkolnych i szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków korzystania z nich.
 3. Współdziałanie z terenowymi władzami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami spółdzielczymi, społecznymi, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi oraz innymi grupami osób zainteresowanych rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i osób o ograniczonej sprawności i ich rodzin.
 4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz diagnostyczno-instruktażowych.
 5. Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i innych osób o ograniczonej sprawności, tj .kolonii, półkolonii, i obozów zdrowotnych.
 6. Prowadzenie oraz współudział w prowadzeniu placówek oraz punktów rehabilitacyjnych, świetlic, przedszkoli, szkół itp.
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych, integracyjnych, turystycznych.
 8. Propagowanie w społeczeństwie odpowiedniego stosunku do problematyki niepełnosprawności.
 9. Gromadzenie środków pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia.
 10. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień (alkoholizm, narkotyki itp.)
 11. Działania mające na celu ochronę zabytków oraz ochronę przyrody.
 12. Organizowanie turystyki zdrowotnej, krajoznawczej, sportowej oraz towarzyskiej.

Reklama

Zarząd

Sławomir Fabiszak, członek Zarządu
Piotr Sudoł, prezes
Renata Boińska, skarbnik
Rafał Smól, sekretarz
Jagoda Lasota, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej