Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 852 05 11 wew. 291
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 4
Kod pocztowy
43-400
Miejscowość
Cieszyn
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Cieszyn
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000130105
REGON
07001854000000
NIP
548-10-34-882
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

  • wspieranie finansowe i rzeczowe placówek , których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji,
  • zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazanie Szpitalowi , CPR,
  • prowadzenie Szkoły Rodzenia,
  • wdrożono program "Pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku".

Nawiązano w tym celu kontakt z Centrum Krwiodastwa w Katowicach prowadzącym badania identyfikujące kandydatów dla Poltransplantu, a następnie również z DKMS Polska. Zaprezentowano problem w mediach (GZC,Wiadomości Ratuszowe, w oddzielnej stronie internetowej oraz gazetki gminne),zwrócono się z apelem o poparcie dla akcji do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich w powiecie cieszyńskim zaopatrzono wszystkie poradnie lekarza rodzinnego w powiecie w materiały informacyjne oraz w zestawy potrzebne dla rejestracji kandydata. Pozyskano wykładowców Wolontariuszy wśród wykładowców Uczelni i Szkół. Zwrócono się z akcją do młodzieży i w tym celu przeprowadzane są pogadanki we wszystkich klasach maturalnych powiatu 2011 / 2012.

  • współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki

Zarząd

Ewa Kielar, Skarbnik
Małgorzata Wacławik-Syrokosz, Sekretarz
Bernard Andrzejewski, Vice Prezes
Stanisław Hławiczka, Vice Prezes
Inez Scherle, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej