Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 231 85 91
Telefon
32 231 85 91
Adres rejestrowy
Ulica
Księcia Ziemowita 1
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Organizacja mieści się na trzecim piętrze w starym budownictwie bez windy.
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 489
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000002066
REGON
27170120900000
NIP
631-10-64-502
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
46
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz życia i zdrowia człowieka przez wprowadzanie w życie idei ekorozwoju, jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej.

Obecnie prowadzone programy to:
PROMOCJA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO - współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, której sekretariat mieści się w PKE Gliwice. Prowadzone są działania lobbingowe, mające na celu wsparcie dla rolnictwa ekologicznego. Oprócz działań na szczeblu ogólnopolskim, prowadzone są działania w poszczególnych regionach kraju, mające na celu wprowadzanie tematyki rolnictwa ekologicznego do strategii rozwoju tych regionów. Zorganizowano szereg konferencji i seminariów wyjazdowych dla decydentów regionalnych i dziennikarzy. Ponadto w siedzibie PKE Gliwice działa Pozarządowy Ośrodek Informacji o Rolnictwie Ekologicznym oraz Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców wsi.
Kampania "Żywność i rolnictwo: czas wybierać!" - prowadzona jest w całej Europie przez Friends of the Earth Europe, natomiast na terenie Polski działania koordynuje PKE Gliwice. W 2003r. najważniejszym wydarzeniem kampanii była międzynarodowa konferencja 6-8 listopada w Krakowie "Rolnictwo a Akcesja: Wspólna Polityka Rolna dla ludzi i środowiska". W latach 2004 - 2005 zostali przeszkoleni pierwsi doradcy rolno-środowiskowi, którzy jako pierwsi pomagali wdrażać rolno-środowiskowe programy i w tym rolnictwo ekologiczne. W kolejnych latach realizując projekty tworzyliśmy sieci gospodarstw eko-turystycznych na opolszczyźnie i w małopolskim w ramach projektu AGORA z programu INTERREG IIIB, a w latach 2008-09 pracowaliśmy nad rynkami lokalnymi na bazie gospodarstw ekologicznych produkujących żywność. Ponadto w latach 2009-2010 promujemy zrównoważoną sanitację na terenach wiejskich. Oba projekty sfinansowane z funduszy norweskich. W roku 2010 rozpoczęliśmy dwie duże kampanie nt suwerenności żywnościowej "Wyżywić świat" we współpracy z Polską Zieloną Siecią i francuską organizacją CSFI (Francuski Komitet na Rzecz Solidarności Międzynarodowej) i Młodzi Eko-Wojownicy segregują odpady na Śląsku, skierowana do młodzieży i dzieci w celu popularyzacji zbiórki odpadów.
KAMPANIA ZIELONEGO KONSUMENTA (KZK) - jest to program rozpoczęty w 1995 r., którego głównym celem jest budowa sieci współpracujących ze sobą lokalnych grup PKE w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Obecnie główny nacisk programu położony został na problem proszków do prania. Działania podejmowane w ramach Kampanii mają charakter edukacyjny - członkowie Klubu biorą udział w targach, festynach, gdzie prezentują problematykę Kampanii i rozdają publikacje, prowadzone są również prelekcje w szkołach. W 2003r. rozszerzono działania o aspekty etycznej konsumpcji, udzielając porad w tym zakresie zainteresowanym osobom z zewnątrz. Kampanie Zielonego Konsumenta była kontynuowana w roku 2008, kiedy to skupiliśmy się na wpływie fosforu pochodzącego z proszków do prania na eutrofizację Morza Bałtyckiego

PUNKT INFORMACJI EKOLOGICZNEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA (PIES) - celem programu jest wspomaganie udziału społecznego w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz w tworzeniu prawa i przepisów w tym zakresie. PIES pełni rolę Regionalnego Osrodka Informacji Ekologicznej w ramach Polskiej Zielonej Sieci. Działa również w ramach Śląskiej Zielonej Sieci.
Kontynuacją tego programu był dwuletni projekt w latach 2008-2010 Umiejętność konsultacji społecznych "na styku inwestycje-środowisko", prowadzony w trzech regionach na Śląsku, w Małopolsce i Lubuskim, finansowany przez NFOŚiGW

EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ KONTROLOWANA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW ZURBANIZOWANYCH I UPRZEMYSŁOWIONYCH - jest to kontynuacja wieloletniego programu promocji żywności ekologicznej, rozpoczętego w 1991 r. jako "Żywność ekologiczna dla Śląska". Obejmuje on edukację w zakresie szkodliwego wpływu skażeń żywności na zdrowie ludzi, zasad prawidłowego żywienia i walorów zdrowotnych żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi.
Działania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - w 2003r. PKE Gliwice aktywnie włączył się w kampanię przedreferendalną prowadząc działania informacyjne na terenach wiejskich województwa śląskiego. W sumie przeprowadzono 4 szkolenia dla liderów czterech gmin wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Smołka, czł. Zarządu
Marcin Janik, Sekretarz
Maria Staniszewska, Skarbnik
Halina Kacprzak, Wiceprezes
Ewa Hajduk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej