Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Wojewódzki

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Wojewódzki
Kontakt
Telefon
58 301 32 73
Telefon
58 301 32 73
Adres rejestrowy
Ulica
Garbary 12/13
Kod pocztowy
80-827
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000243
Rok powstania
1958
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
700
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym.
Celem PKPS jest kształtowaniepostaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebującym pomocy, badź wspieranie takich działań.

Prowadzone działania

  1. Organizowanie usług opiekuńczych w domu podopiecznego
  2. Prowadzenie magazynów darów rzeczowych
  3. Prowadzenie świetlic środowiskowych i klubów seniora
  4. Działania na rzecz bezdomnych
  5. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i seniorów
  6. Realizacja projektu ze środków UE na rzecz seniorów w Tczewie
  7. Pomoc rodzinom wielodzietnym i osobom ubogim

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej