Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza
Kontakt
Telefon
58 682 62 29
Adres rejestrowy
Ulica
Młyńska 3
Kod pocztowy
83-050
Miejscowość
Kolbudy
Województwo
pomorskie
Powiat
gdański
Gmina
Kolbudy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019356
REGON
19254131000000
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
37
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska, w którym żyjemy, zapobieganie jego degradacji. Organizowanie spotkań, podnoszenie świadomości mieszkańców naszej wsi i naszej gminy. Współpraca z organizacjami ekologicznymi od której otrzymaliśmy dużą pomoc. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą szkolną. Współpraca z samorządem wiejskim - organizowanie placów zabaw dla dzieci, festynów.
Wystąpienie na Radzie Gminy o utworzenie użytku ekologicznego, które zostało po 3 latach starań uwieńczone sukcesem. Towarzystwo pracuje tylko społecznie. Urząd Gminy nie udzielił Towarzystwu pomocy pomieszczenia, było to powodem rezygnacji z adresu tymczasowego i przeniesienia siedziby KTE na ul. Młyńską 7, gdzie funkcjonujemy do dzisiaj.

Prowadzone działania
W związku z wyborem 3 członków TKE do władz samorządowych, 2 do Rady Gminy Kolbudy - dr Próchniak i dr Kubka, 1 do Rady Powiatu Gdańskiego - dr Burzymska
Prowadzimy działanie w kierunku zmuszenia zakładów pracy do przestrzegania przepisów prawnych, określonych w ustawach Ochrona środowiska i Ochrona przyrody. Założono koło we wsi Czapielsk, które należy do naszego Stowarzyszenia. Występujemy w imieniu mieszkańców do władz powiatowych i wojewódzkich wskazując na łamanie prawa w dziedzinie ochrony środowiska.
Jesteśmy stroną w postępowaniach administracyjnych - przy egzekwowaniu przez zakłady uciążliwe rozbudowy zgodnie z planem zabudowania przestrzennego, montowania urządzeń służących ochronie środowiska. W związku z ustaleniem strefy ochrony wody, starania nasze idą w kierunku przestrzegania przepisów obowiązujących w strefie.
Staramy się pracować nad programem rozwoju szkoleń profilaktycznych, dotyczących zdrowia i życia mieszkańców, podniesienia świadomości mieszkańców, współżycia zgodnego z otoczeniem. Współpraca z samorządem wiejskim, bo zorientowaliśmy się, że ta najmniejsza komórka samorządowa może dużo zrobić na swoim terenie przy dobrej pracy Sołtysa, który zna wszystkie bolączki niełatwego życia na wsi. Wieś nasza nie jest typową wsią rolniczą - leży 15 km od aglomeracji Trójmiasta, cała gmina ma duże walory na wzrost agroturystyki. Ciągłe przekształcanie przepięknych terenów pod zabudowę doprowadza do degradacji środowiska.
Mamy zamiar wykonanie albumu fotograficznego celem uwiecznienia na zdjęciach terenów, które znikają pod zabudową domów, przedsiębiorstw, które są niszczone w trakcie budowy. Chcemy przeprowadzić inwentaryzację starych cmentarzy na terenie naszej gminy. Interesują nas resztki zabytków i dane historyczne poszczególnych wsi.
Razem z Sołectwem Kolbudy realizujemy wyposażenie małych osiedlowych placów zabaw dla dzieci. Na nasze usilne starania Urząd Gminy wykonał Dokumentację Przyrodniczą projektowanego użytku ekologicznego. Współpracujemy w organizowaniu choinki dla dzieci i jasełek.
Do działań długofalowych - staramy się o zachowanie obiekty przyrodniczo-zabytkowego po starym młynie i zaadoptowaniu go w przyszłości na pomieszczenia organizacji pozarządowych, miejsce rekreacji dla dzieci - można przy zaporze urządzić basen kajakowy, prowadzić szkolenia lub zielone szkoły. Mamy zamiar starać się o fundusze z Ochrony środowiska, bo to jest duże przedsięwzięcie.
Mamy zamiar założyć drużynę harcerską - ekologów, bo teren ten nadaje się np. na bazę obozu wędrownego po remoncie. Sen z oczu spędza mnie myśl, że wszystko sprzedaje się dla celów komercyjnych. Tu przydałaby się nam pomoc prawna i finansowa. Dużo spełniło się z naszych założeń. Może i to, co zamierzamy wykonać w tym roku sprawdzi się. Współdziałanie z Forum Ekologicznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej