Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
13 432 58 37
Telefon
13 432 71 16
Telefon
13 432 71 16
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców Śląskich 16
Kod pocztowy
38-400
Miejscowość
Krosno
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000039761
REGON
37017833000000
NIP
684-17-27-703
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
162
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Formy działania:

 1. Prowadzenie stałych placówek pobytu dziennego:
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką, wychowaniem i nauczaniem, rehabilitacją i terapią zajęciową dzieci i młodzież w wieku 3 - 25 lat;
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i upośledzonych umysłowo w wieku od 0 - 7 lat obejmuje opieką psychologiczną, rehabilitacyjną, logopedyczną i medyczną (lekarz neurolog dziecięcy);
 • Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych powyżej 16 roku życia z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi kalectwami prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową oraz przygotowuje ich do samodzielnego życia;
 • Dzienne Centrum Aktywności funkcjonuje w godzinach popołudniowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. DCA obejmuje opieką osoby w ramach kół zainteresowań z dziedzin: gospodarstwo domowe, plastyka, sport
 • Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, zapewnia udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych 25 osobom z upośledzeniem umysłowym
 1. Koło prowadzi również:
 • bibliotekę specjalistyczną;
 • organizuje imprezy okolicznościowe dla swoich członków;
 • organizuje turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe,
 • wydaje nieregularne pismo "W naszym Kole";
 • świadczy usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych;
 • udziela informacji o podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej