Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Uśmiech"

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Uśmiech"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 884 49 23
Telefon
81 884 49 23
Adres rejestrowy
Ulica
Gen. Władysława Sikorskiego 11
Kod pocztowy
23-204
Miejscowość
Kraśnik
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, wąskie drzwi.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000010410
REGON
43093150100000
NIP
715-15-10-205
Rok powstania
1982
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i innych nie dających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego, bądź nałogowego picia alkoholu lub używania innych środków psychoaktywnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zwiększanie efektywności i koordynacja działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie powiatu Kraśnik i miasta Kraśnik.
Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, szczególnie od alkoholu, oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.
Działania na rzecz trzeźwości, profilaktyki, terapii i rehabilitacji problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych oraz umożliwienie wyrównania szans życiowych.
Kształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu i środków zmieniających świadomość.
Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu - rodzina, zakład pracy, środowisko.

Propagowanie idei trzeźwości na terenie swojego działania, szczególnie wśród młodzieży.
Profilaktyka i edukacja młodzieży w zakresie uzależnień.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
Cotygodniowe spotkania społeczności klubowej(omawianie spraw organizacyjno-bytowych klubu, dzielenie się problemami itp.).
Cykliczne spotkania "Wieczór w klubie" (swoją twórczość prezentują muzycy, kabareciarze, poeci) - imprezy otwarte dla całej społeczności miasta.
Organizowanie zimowiska dla dzieci z rodzin najuboższych i dotkniętych chorobą alkoholową.
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych spoza klubu (festyny, turnieje tenisa stołowego, turniej piłki nożnej itp.).
Codzienne udostępnianie lokalu klubu dla dzieci z osiedla (mają możliwość spędzenia czasu przy grach plastycznych, komputerze, stole pingpongowym).
Codzienne dyżury przeszkolonych klubowiczów w zakresie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną od alkoholu i ich rodzinami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia

Zarząd

Dariusz Ponieważ, członek zarządu
Anna Sadowska, sekretarz
Jan Nieściur, skarbnik
Grzegorz Bieniek, wiceprezes
Marek Korpas, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej