Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 616 06 20
Telefon
42 616 06 20
Adres rejestrowy
Ulica
Zawiszy Czarnego 22
Kod pocztowy
91-824
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000138499
REGON
47060671500000
NIP
725-10-51-731
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem.

Choroba psychiczna degraduje osobę chorującą psychicznie w sferze życia społecznego. Często unika ona relacji z otoczeniem, wycofuje się z pełnionych ról społecznych, traci motywację do działania, przestaje realizować swoje zamiłowania. Osoby chorujące na schizofrenię oraz zaburzenia pochodne są niejednokrotnie nieprzychylnie nastawione do podjęcia leczenia, zmagają się z: niską samooceną, obojętnością uczuć, zubożeniem sfery emocjonalnej, wzmożonym lękiem. Ograniczenie perspektywy do dnia teraźniejszego, niejednokrotnie pociąga za sobą zamknięcie się w obszarze łóżka i do zaspokajania tylko podstawowych potrzeb. Taki stan powoduje bezsilność i brak chęci do wypełniania podstawowych ról społecznych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że choroby psychiczne, bardzo często dotykają osoby młode, podczas modelowania ich osobowości dojrzałej, tworzonej w okresie adolescencji, odłączającym okres dzieciństwa od okresu dorosłości. Będąc na początku wypełniania strategicznych ról życiowych: ucznia/studenta, pracownika, partnera, rodzica, etc. zwykle tracą możliwość ich realizacji. W rezultacie tracą możliwość pozyskania swojego indywidualnego kapitału społecznego w rozumieniu Pierra Bourdieu(budowanie sieci znajomości, kontaktów w szerokim tego słowa znaczeniu) , który w tym czasie nabywają ich zdrowi rówieśnicy.

W readaptacji społecznej osób chorujących psychicznie największym problemem jest to, że sama osoba często nie widzi potrzeby zmiany swojej sytuacji i nie podejmuje kroków, które mogą ta sytuację poprawić.

Charakterystyczne jest również nastawienie otoczenia do osób chorujących psychicznie, wiąże się ono z brakiem współczucia czy zrozumienia, przeważają postawy: nieufności, obaw, awersji czy wręcz wrogości.

Takie czynniki jak: niemożność przeżywania spontanicznie pozytywnych emocji, drażliwość, czasem wrogość czy nieufność wobec najbliższych, sprawiają, że sytuacja osób chorujących psychicznie w relacjach z rodziną jest również bardzo skomplikowana i trudna. Najbliżsi członkowie rodziny odsuwają się od osoby chorej pozostawiając ją w osamotnieniu.

Wskazane wyżej przyczyny sprawiają, że jednym z zasadniczych celów prowadzonej terapii jest wzniecenie aktywności poprzez połączenie wielu różnorodnych wzmocnień, których zadaniem jest wyrwanie osoby chorującej z odosobnienia spowodowanego chorobą.

Dlatego wszelkie podejmowane przez nas działania mają na celu pomoc w odzyskiwaniu godności i kontroli nad własnym życiem co stanowi podstawę dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do lektury naszej strony. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte okażą się dla Ciebie przydatne. Jeśli jednak nie uda nam się odpowiedzieć na nurtujące Ciebie pytania skontaktuj się z nami!

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej