Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
Kontakt
Telefon
34 324 52 05
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejskiego 3
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000229
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
63
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom: rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów w szczególności osobom starszym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie charytatywne udziela pomocy poprzez przekazywanie żywności, odzieży, obuwia, zapomogi finansowe, pomoc w różnych formach wypoczynku . Dożywianie dzieci biednych w szkołach, organizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka. Prowadzenie dziennego klubu ''Seniora''.
Współdziałanie z innymi Organizacjami - spełniając funkcję informacyjną i interwencyjną w środowisku ludzi starszych sygnalizując o konieczności rozpoznania przypadku i ewentualnego udzielania pomocy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej