Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 261 015
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Warszawy 26
Kod pocztowy
43-100
Miejscowość
Tychy
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000022314
REGON
27180693100000
NIP
646-26-32-559
Rok powstania
1986
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 1. Upowszechnianie i rozwijanie twórczości dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w dziedzinie artystycznej i kulturalnej (szczególnie ze środowisk zagrożonych patologią społeczną)
 2. Podnoszenie poziomu artystycznego i doskonalenia twórczego członków Stowarzyszenia oraz wymiany doświadczeń między nimi.
 3. Upowszechnianie i rozwój twórczości członków Stowarzyszenia
 4. Wspieranie inicjatyw społecznych i członków STK na rzecz ochrony przyrody, dóbr i zabytków kultury oraz środowiska naturalnego.
 5. Otaczanie opieką osób utalentowanych w rozmaitych dziedzinach sztuki.
 6. Wspieranie w wychowywaniu dzieci i młodzieży przez kontakt z kulturą i sztuką.
 7. Wspomaganie aktywizacji kulturalnej i rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych

STK dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów, przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych, podejmuje następujące działania:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury pracy oraz doskonalenia warsztatu artystycznego twórców zrzeszonych w STK.
 2. Prowadzenie działalności popularyzującej twórczość jej członków oraz udzielanie merytorycznej pomocy w jej doskonaleniu.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczy dorobek i program STK.
 4. Inicjowanie i organizacja imprez artystycznych, wystaw, konkursów oraz spotkań z zakresu kultury i twórczości artystycznej.
 5. Współdziałanie z zespołami amatorskiego ruchu artystycznego.
 6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami różnych środowisk twórczych, z placówkami kulturalnymi, naukowymi i wydawnictwami, a także organizacjami społecznymi w celu doskonalenia warsztatu twórczego, upowszechniania programu STK oraz dorobku twórczego członków STK.
 7. Współpraca z redakcjami gazet, czasopism, Polskim Radiem i telewizją, filmem i teatrem oraz innymi zawodowymi instytucjami w celu reprezentowania dorobku twórczego członków STK.
 8. Podejmowanie działań w zakresie upowszechniania narodowej oraz światowej kultury wśród członków Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej, celowych z uwagi na rozwój szeroko pojętej kultury wśród członków STK oraz jego sympatyków.
 10. Wspieranie organizacyjnie i finansowo inicjatyw twórczych członków Stowarzyszenia.
 11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej