Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 462 73 76
Adres rejestrowy
Ulica
Akacjowa 11
Kod pocztowy
21-010
Miejscowość
Łęczna
Województwo
Lubelskie
Powiat
Łęczyński
Gmina
Łęczna
Gmina
Łęczna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000009500
REGON
43096689900000
NIP
713-23-71-783
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja: Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem społecznym. Główne obsazry działalności: - działania edukacyjne, szkoleniowe, - zrównoważony rozwój, - rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, - integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny, - tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie sieci oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej. Prowadzone działania: min. realizacja Projektu pt "Albo nie być" - adresat - organizacje pozarządowe i samorząd lokalny w mieście Łęczna, opracowanie zasad współpracy i przyjęcie ich uchwałą RM, zintegrowanie środowisk organizacji pozarządowych. W projekcie uczestniczy aktywnie 10 organizacji, Radni (aktywnie 5). Projekt realizowany w ramach Programu FRDL "Organizacje pozarządowe i samorząd Lokalny" finansowany ze środków PAFW. Projekt pn. "Skoordynowany system wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" - realizowany na terenie 5 gmin powiatu łęczyńskiego, adresowany do organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, kościoła, policji. W projekcie uczestniczy 15 osób z każdej z gmin (skład zespołów interdyscyplinarnych). Projekt zakłada także powstanie sieci wolontariatu w gminach. Projekt "Przyjaźni niepełnosprawnym"- współpraca trzech sektorów na rzecz tworzenie i przyjęcia osób z zaburzeniami psychicznymi na otwarty rynek pracy. "Grupa i ja"- zajęcia edukacyjno profilaktyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pośrednictwo pracy
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji