Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
504 936 104
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
po przednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym
Ulica
Świętojańska 4 lok. 1
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000202772
REGON
71162397200000
NIP
8212115835
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych w oparciu o ich społeczne zaangażowanie, a także wolontariat oraz może zatrudniać członków Stowarzyszenia i pracowników do prowadzenia swych spraw.

Stowarzyszenie reprezentuje i wspiera wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych, wiary katolickiej oraz poszanowanie godności osoby ludzkiej.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także z organizacjami i instytucjami promującymi  i pielęgnującymi kulturę, tradycję i dziedzictwo narodowe oparte na ładzie etyczno-moralnym cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Misja:

  • Integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych i wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz roztaczanie nad nimi opieki,
  • rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym 
    i wymiarze materialnym, jak też zabieganie o zabezpieczenie życia na godziwym poziomie,
  • podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego, niepodległościowego i patriotycznego,
  • wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym i szykanowanym, a w szczególności wspomaganie rzeczowe, materialne osób niepełnosprawnych, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, wolności związkowe, polityczne, ekonomiczne, religijne itp.,
  • likwidacja bezrobocia oraz rozwijanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
  • dobroczynność,
  • działalność charytatywna, kulturalna, naukowa, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej, sportu  i rehabilitacji oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także kultu religijnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań

Zarząd

Janusz Olewiński, przewodniczący
Andrzej Adamczyk, z-ca przewodniczącego
Ryszard Piekart, sekretarz
Marek Millati, skarbnik
Elżbieta Jędrzejuk, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej