Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 678 73 33
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-17:00
Ulica
Grodzka 3
Kod pocztowy
37-700
Miejscowość
Przemyśl
Województwo
podkarpackie
Powiat
Przemyśl
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody zewnętrzne i w klatce schodowej bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000168339
REGON
00507040700000
NIP
7951002924
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Siedziba Instytutu

Siedziba Instytutu

Wspomóż PWIN w Przemyślu 1,5% podatku

nr KRS 0000168339

Celem działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego (PWIN) jest prowadzenie badań naukowych, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach Polski i Ukrainy oraz wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców, a także innych narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, co w szerszym wymiarze społecznym powinno służyć tworzeniu klimatu współpracy, wzajemnego zrozumienia i tolerancji, rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

PWIN prowadzi badania nad dziejami Polski Południowo-Wschodniej oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, następnie upowszechnia wyniki tych badań w formie publikacji własnych, organizacji konferencji, odczytów, warsztatów, seminariów, kursów, wykładów i prelekcji. Ważną formą działalności jest prowadzenie specjalistycznej biblioteki, działalności edukacyjnej i wydawniczej oraz inicjowanie współpracy naukowej, w tym międzynarodowej współpracy naukowej, zwłaszcza polsko-ukraińskiej.

Prowadzone działania:

I. Prowadzenie badań nad wieloletnimi tematami badawczymi: (1) "Polsko-ukraińskie pogranicze etniczne jako obraz przenikania się wpływów Wschodu i Zachodu" oraz (2) "Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917 - 1939; przeprowadzenie kwerend w archiwach i bibliotekach polskich i zagranicznych.

II. Prowadzenie działalności wydawniczej:
"Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917 - 1939 tomy 6 i 7"; Dmytro Czyżewski "Historia literatury ukraińskiej (przekład pracy z języka ukraińskiego)"; Czesław Miłosz "Historia literatury polskiej" (przekład pracy na język ukraiński); "Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 14 i 15.

III. Organizowanie konferencji naukowych, np.:

  1. Udział w Międzynarodowej Konferencji w ramach programu "Mosty na Wschód": "Wspólnie ponad granicami: Polska - Ukraina" - Kraków 7 maja 2003 r.,
  2. Organizacja w ramach programu "Mosty na Wschód" Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i regionalna w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" - Przemyśl 22 maja 2003 r.
  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Współpraca polsko-ukraińskich regionów przygranicznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - perspektywy i zagrożenia. Spostrzeżenia po pierwszych miesiącach" - Przemyśl, 15-16 września 2004 r.
  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: UKRAINA NA PRZEŁOMIE / УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ. 100 DNI PREZYDENTURY WIKTORA JUSZCZENKI - Przemyśl, 17-18 maja 2005 r.
  5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Ukraina przed wyborami prezydenckimi - kandydaci - siły polityczne - możliwe scenariusze przyszłej polityki zagranicznej” - Przemyśl, 9 grudnia 2009 r.

III. Uczestnictwo w konferencjach naukowych.

V. Projekt RITA-2002-47:
Realizacja projektu "Rola pozarządowych instytucji badawczych na polsko-ukraińskim pograniczu. Doświadczenia dla partnerów ukraińskich" RITA-2002-47) - Przemyśl 01.12.2002 r. - 31.05.2003 r. Projekt został wdrożony dzięki wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

VI. Realizacja programów edukacyjnych:

  • Ośrodek informacji o stosunkach polsko-ukraińskich. Sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie,
  • Partnerstwo na przekór stereotypom. Edukacja historyczna na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym,
  • Polsko-ukraiński region przygraniczny. Dzieje - doświadczenia - perspektywy,
  • Prowadzenie "Seminarium Narodowościowego" (wykłady publiczne, spotkania autorskie),
  • Organizacja warsztatów dla studentów i pracowników naukowych z Ukrainy - "Mamy wiele wspólnego".

VII. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki ukrainoznawczej i systematyczne uzupełnianie księgozbioru.

VIII. Realizacja projektu pt.: "Zabytki kultury pogranicza polsko-ukraińskiego".
Realizacja projektu pt.: "Zabytki kultury pogranicza polsko-ukraińskiego" - Przemyśl, dawne województwo przemyskie: 2001 - 2009. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatorem Zabytków z/s w Przemyślu. Działania projektowe i prace badawcze prowadzone były w celu gromadzenie dokumentacji dotyczącej obiektów stanowiących zabytki architektury na pograniczu polsko-ukraińskim. Polegały one na sporządzaniu dokumentacji w postaci kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury: odrębnie dla obiektów architektonicznych i odrębnie dla zabytków ruchomych na terenie byłego województwa przemyskiego, a także specjalistycznych i historycznych opisów i planów. Przy tej okazji rejestrowano również aktualny stan zachowania zabytków, co pozwalało na formułowania wniosków konserwatorskich co do dalszego postępowania.

IX. Projekt 66/SEK/PGW/03 PHARE 2003:
Realizacja projektu "Partnerstwo na przekór stereotypom. Edukacja w zakresie polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu etnicznym" (66/SEK/PGW/03) - Przemyśl: 01.06.2005 r. - 31.05.2006 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska w Rzeszowie.

X. Public Affairs Section - 2005 Projekt SPL90005GR107:
Realizacja projektu "Międzynarodowy Program Medialny: Partnerstwo na rzecz Demokracji - Edycja 2005" (SPL90005GR107) - Przemyśl: 08.09.2005 r. - 31.12.2005 r. Program wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Departament Stanu Rządu USA za pośrednictwem Sekcji Spraw Publicznych Ambasady USA w Warszawie i przy pomocy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

XI. Projekt RITA-2005-40:
Realizacja projektu "Międzynarodowy Program Medialny: Partnerstwo na rzecz Demokracji - Edycja 2006" (RITA-2005-40) - Przemyśl: 01.02.2006 r. - 31.12.2006 r. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

XII. Projekt RITA-2007-47:
Realizacja projektu "Propagujemy polskie doświadczenia. Dziedzictwo historyczne a przyszłość regionów przygranicznych" (RITA-2007-47) - Przemyśl: 31.12.2007 r. - 30.06.2008 r. Projekt wdrażany jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

XIII. Projekt 1393/08/FPK/DPD:
Realizacja projektu 1393/08/FPK/DPD „Społeczność polska i żydowska na pograniczu polsko-ukraińskim w XIX i XX wieku.
Gromadzenie dokumentów i informacji o dziedzictwie historycznym i kulturowym” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów, Lwów, Tarnopol): 01.04.2008 do 31.12.2008 r. Projekt zrealizowany w ramach PROGRAMU: "Dziedzictwo kulturowe" PRIORYTET "Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

XIV. Realizacja projektu 11645/09/IF:
Realizacja projektu 11645/09/IF "Poznajmy lepiej naszą przeszłość. Przejawy humanitarnych aspektów polsko-niemieckich dziejów w Galicji podczas I wojny światowej /Für ein besseres Wissen über unsere Vergangenheit. Humanitäre Aspekte der deutsch-polnischen Geschichte in Galizien während des Ersten Weltkriegs" - Przemyśl: 15.05. - 15.12.2009 r. Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej / Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit w Warszawie.

XV. Realizacja projektu edukacyjnego pt.: "Język nie powinien być barierą w studiowaniu w Polsce". Warsztaty językowe dla studentów z Ukrainy i Mołdawii - Przemyśl: 22.06. - 31.07.2009 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

XVI. Realizacja projektu „POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓLNOTA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Ukrainie oraz wspólnoty losów Polaków, Ukraińców i innych mniejszości narodowych w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów, Lwów, Tarnopol): 01.07. - 31.12.2009 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (ISW) w Warszawie.

XVII. Projekt nr 2800/10/FPK/DDK:
Realizacja projektu nr 2800/10/FPK/DDK „POZOSTAWIONE ZA GRANICĄ, ALE NIE ZAPOMNIANE. Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów i Lwów): 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU: "Kultura polska za granicą" PRIORYTET "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

XVIII. Inne działania:
-Współpraca z wieloma zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, wykłady publiczne, spotkania autorskie, tworzenie baz danych informacji naukowych.
-Prowadzenie przez PWIN w Przemyślu badań naukowych oraz pogłębianie i upowszechnianie zdobytej wiedzy w szerszym wymiarze społecznym służy tworzeniu lepszego klimatu i platformy międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej oraz wymiany doświadczeń, wzajemnego zrozumienia i tolerancji oraz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
-Propagowanie międzynarodowego programu Instytutu dla dziennikarzy, samorządowców, naukowców i studentów oraz całego społeczeństwa ukraińskiego pod nazwą: Międzynarodowy Program Medialny "Partnerstwo na rzecz Demokracji" 2005 - 2010.

XIX. Realizacja projektu edukacyjnego pt.: "Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej". Warsztaty językowe dla studentów z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii odbyły się w Przemyślu: 3 - 17.07.2011 r., Przemyśl: 23.06. - 07.07.2012 r. oraz Przemyśl: 15.06. - 15.08.2013 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

About

SOUTH-EASTERN RESEARCH INSTITUTE IN PRZEMYŚL

The Institute is a research (scientific) non-governmental organisation (NGO). The Institute is a legal form of citizens’ organising that allows to realize the constitutional right to associate. The Institute as the NGO - third sector organisation is located between the public sector (public administration) and private sector (business enterprises). The constitutive feature of the Institute is independence of government bodies and not-for-profit (or non-profit) activities.

Establish year 1990; Register KRS no.: 0000168339. NIP: 795-10-02-924; Regon: 005070407; PKD 9412Z.

Bank name: Bank PEKAO S.A. I O/Przemyśl. Bank account no.: 84 1240 2568 1111 0000 3629 4187.

IBAN no.: PL84 1240 2568 1111 0000 3629 4187. Cod BIC/SWIFT: PKOPPLPW.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Sprzedaż publikacji (wydawnictw) własnych, czyli opracowanych i wydanych drukiem przez PWIN Przemyśl.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

dr hab. Stanisław Stępień, prezes Zarządu
dr Anna Siciak, sekretarz
dr hab. Stanisław Stępień, dyrektor Instytutu
mgr Ryszard T. Łamasz, kierownik biura Instytutu
Reklama

Darowizny - rozliczenie

2022 r. - 2240 zł
Cel: Nauka, technika
Darowizny osób fizycznych na cele naukowe PWIN w Przemyślu.

1% podatku - rozliczenie

2022 r. - 2658 zł

Podziękowania za wsparcie finansowe

PWIN Przemyśl dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wskazali w swoich rozliczeniach rocznych Instytut jako organizację pożytku publicznego - OPP, do otrzymania 1% podatku. DZIĘKUJEMY I PROSIMY PAMIĘTAĆ O PWIN PRZEMYŚL RÓWNIEŻ W ROKU PRZYSZŁYM!!! NUMER KRS: 0000168339

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
84124025681111000036294187
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej