Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nidzicki Fundusz Lokalny
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 859 988
Adres rejestrowy
Ulica
Kamionka 7
Kod pocztowy
13-100
Miejscowość
Kamionka
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nidzicki
Gmina
Nidzica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000047959
REGON
51090890500000
NIP
984-01-03-103
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Nidzickiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich.

Do głównych celów Stowarzyszenia należą:
1) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
2) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
3) rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
4) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności. Nidzicki Fundusz Lokalny realizuje programy stypendialne dla młodzieży:

 • program stypendialny PRYMUS dla uczniów szkół średnich,
 • program stypendialny ŻAK dla studentów,
 • program stypendialny STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów I roku studiów dziennych.
  Fundusz organizuje także cyklicznie konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, placówek oświaty i kultury oraz grup nieformalnych w ramach programu Pracownia Umiejętności i Działaj Lokalnie oraz realizuje programy ZŁOTÓWKA DO SZCZĘŚCIA i KLUB-NET.
  Nidzicki Fundusz Lokalny jest również organizatorem dorocznego konkursu DOBROCZYŃCA ROKU, w którym organizacje społeczne wyróżniają swoich Dobroczyńców statuetką GREGOROVIUSA.
  Organizujemy także szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków na poziomie lokalnym oraz w opracowywaniu projektów do programów pomocowych.
  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Marek Kaszubski, członek zarządu
Andrzej Zawieska, członek zarządu
Barbara Margol, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej