Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 862 25 25
Telefon
17 861 21 00
Telefon
17 862 25 25
Adres rejestrowy
Ulica
Jana III Sobieskiego 3
Kod pocztowy
35-002
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702373100337
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
756
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Prowadzone działania

  1. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi.
  2. Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i zagranicą.
  3. Prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej.
  4. Prowadzi promocję zdrowia, kształtując właściwe postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne.
    5 Prowadzi szkolenia promedyczne
  5. Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbą zdrowia
  6. Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego.
  7. Rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
krwiodawstwo
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej