Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 860 25 13
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.
Ulica
Witosa 3
Kod pocztowy
34-300
Miejscowość
Żywiec
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Żywiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000100243
REGON
07090937400000
NIP
5532042332
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
-Świadczenie pomocy dzieciom chorym
-Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
-Działalność charytatywna
-Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
-Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
-Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
-Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
-Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
-Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
-Promocja i organizacja wolontariatu
-Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Prowadzone działania:
-Organizacja codziennej rehabilitacji i edukacji 400 dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego i ościennych

  • programy wspierające rodziny ubogie i wielodzietne
    -działania humanitarne i pomocowe na terenie Afryki i Ukrainy.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Budujemy Rehabilitacyjny Plac Zabaw
Pomóż 400 dzieciom niepełnosprawnym. Tym, które muszą ćwiczyć latami chcemy zbudować "salę ćwiczeń" w ogrodzie.
20000,00 zł
Zakupimy urządzenia do rehabilitacji dzieci w warunkach ogrodowych
2000,00 zł
Wykonamy bezpieczne podłoże pod montowane urządzenia
1000,00 zł
Wykonamy ścieżki sensoryczne
Wołodia wymaga pilnej pomocy. Potrącony przez samochód zost
Chcemy rehabilitować go w Polsce i zakupić mu wózek inwalidzki i ortezy, a także zakupić leki.
10000,00 zł
Zakup specjalnego wózka inwalidzkiego,ortez na ręce i nogi, butów ortopedycznych
5000,00 zł
Zakup środków pielęgnacyjnych,pampersów, leków, materaca i sprzętu do ćwiczeń
4000,00 zł
Koszt 3-tygodniowego pobytu w Polsce, oraz zakup odżywek
Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc humanitarna, rozwojowa
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej