Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Pomoc Bliźniemu"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Tuwima 2 lok. 8
Kod pocztowy
75-444
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000227208
REGON
33034737200000
NIP
669-22-58-053
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Organizowanie leczenia, rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i dzieci.
 2. Finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla ww. osób.
 3. Finansowanie ze środków własnych fundacji likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Otwieranie Przedstawicielstw Fundacji "Pomoc Bliźniemu" w kraju oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w krajach Unii Europejskiej: Austria (A), Belgia (B), Cypr, Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francja (F), Grecja (GR), Hiszpania, Holandia (NL), Irlandia (IRL), Litwa (LT), Luksemburg (L), Lotwa (LV), Malta (M), Niemcy (D), Portugalia (P), Slowacja (SK), Slowenia (SLO), Scotland (SCO), Węgry (H), Wielka Brytania (GB), Wlochy (I).
 5. Otwieranie "Domów Polskich" poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w krajach wymienionych w par. 7 pkt 4.
 6. Poprzez otwieranie "Domów Polskich":
  a) integracja i wszelka pomoc w sytuacjach losowych polskim emigrantom, rezydentom i ubogim oraz współpraca z Polonią,
  b) działania na rzecz zacieśniania bliskich stosunków pomiędzy Polakami a społecznością krajów wymienionych w pkt 4,
  c) utrzymanie tradycji i kultury polskiej, edukacja, nauka języka polskiego i języka narodowego krajów wymienionych w pkt 4, oraz utrzymanie więzi z Polakami pozostającymi w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polski,
  d) otwieranie "Domów Spokojnej Jesieni" w kraju oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polski wymienionych w pkt 4 wypełniając cele statutowe Fundacji paragraf 7 pkt 1, 2, 3 i paragraf 8 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Janina Łabutin, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej