Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund"

Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 639 87 63
Adres rejestrowy
Ulica
Miedziana 3a
Kod pocztowy
00-814
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000017557
REGON
00216284700000
NIP
1180131708
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.

Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich oraz projektach edukacyjnych i prospołecznych adresowanych do ich mieszkańców.

Fundacja zapoczątkowała swoją działalność w 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodziły ze sprzedaży pomocy żywnościowej przyznanej Polsce w latach 1989-90 przez ówczesną EWG oraz inne kraje zachodnie. Bezpośredni nadzór nad działaniami Fundacji przez pierwsze lata jej istnienia pełniła Komisja Europejska. Profesjonalne gospodarowanie i inwestowanie kapitału początkowego spowodowało, że w 1997 roku została zawarta nowa umowa pomiędzy Komisją Europejską i Rządem RP. Komisja potwierdziła w niej, że jej dotychczasowa akceptacja dla niektórych działań i decyzji podejmowanych przez Fundację nie jest już potrzebna. Tym samym Fundacja zyskała pełną samodzielność i niezależność. Obecnie, większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest ze środków własnych.

W 2015 roku Fundacja stworzyła Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (CWM Grodno) w Wolińskim Parku Narodowym. EFRWP prowadzi w nim część swojej działalności statutowej, w tym programy edukacyjne i prospołeczne, adresowane do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski. Centrum to również miejsce realizacji autorskich projektów kierowanych do społeczności lokalnej z województwa zachodniopomorskiego. W CWM Grodno odbywają się m.in. zajęcia przyrodnicze, warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncerty i wystawy. Centrum to także miejsce konferencji i debat oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Od 2018 roku Fundacja EFRWP jest również współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego - jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej. W ramach dwudniowego Forum odbywają się m.in. debaty z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Co roku wydarzenie gromadzi blisko 3000 uczestników - rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i branżowych z całej Europy oraz największych firm z branży rolno-spożywczej.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej