Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Aktywności Lokalnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
663 836 373
Telefon
61 668 68 08
Telefon
61 625 68 42
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00 oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny
Ulica
Lipowa 6a
Kod pocztowy
62-040
Miejscowość
Puszczykowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Puszczykowo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze, dogodny podjazd (Puszczykowo).
Adres kontaktowy
Ulica
28 Czerwca 1956 r. 398 (Poznań
Kod pocztowy
61-441
Miejscowość
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000298453
REGON
30076734700000
NIP
777-30-36-630
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

Cele Fundacji:
a. Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich
b. Edukacja obywatelska, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
c. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie
d. Promowanie idei integracji europejskiej
e. Wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, w szczególności w myśl gospodarki opartej na wiedzy
f. Promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia
g. Upowszechnianie wolontariatu
h. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym form jego działania
i. Upowszechnianie i popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego
j. Wspieranie rozwoju współpracy międzysektorowej (partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa publiczno-społecznego) oraz promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej
k. Promowanie ekologii i ochrona środowiska naturalnego
l. Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego
m. Rozwój potencjału administracji publicznej i jednostek podległych administracji, w szczególności szkół
n. Rozwój potencjału sektora pozarządowego
o. Efektywne i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów.

Działania realizowane przez Fundację będą przyczyniały się do wspierania poniższych zagadnień horyzontalnych:

  1. rozwoju lokalnego,
  2. rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  3. zrównoważonego rozwoju,
  4. innowacyjności i współpracy ponadnarodowej,
  5. równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn,
  6. partnerstwa.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Joanna Kaniewska, Wiceprezes Zarządu
Eulalia Jankowska, Wiceprezes Zarządu
Iwona Janicka, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej