Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi "Więcesław"

Towarzystwo Przyjaciół Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi "Więcesław"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
38-200
Miejscowość
Jasło
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
jasielski
Gmina
Jasło
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000297219
REGON
18029929000000
NIP
685-22-40-040
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzone działania
Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się,
2) umożliwienie i ułatwianie członkom dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
3) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
4) przyczynianie się do udziału członków w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju,
5) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) konferencje naukowe i seminaria,
2) organizowanie wykładów otwartych dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych, dyskusji, warsztatów itp.
3) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
4) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,
5) prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
6) organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,
7) działalność wydawniczą (m. in. wydawanie rocznika naukowego),
8) działalność Biura Karier,
9) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
10) inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej