Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Teatr Nowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
510 180 180
Telefon
500 450 849
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowska 41
Kod pocztowy
31-066
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000297555
REGON
12061638900000
NIP
6762364821
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Teatr Nowy od początku swojej działalności stawiało sobie za cel promowanie młodych artystów, popularyzowanie sztuki współczesnej a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy między instytucjami i środowiskami artystycznymi, w tym również współpracy międzynarodowej. Jesteśmy instytucją dialogu społecznego, w tym zwłaszcza dialogu międzypokoleniowego, prowadzącą działania kulturotwórcze i upowszechniające kulturę.

Przez pięć lat naszej działalności udało nam się wyprodukować przeszło 27 przedstawień, w których zadebiutowało ponad pięćdziesięciu artystów. Wiele z naszych przedstawień zyskało bardzo pozytywne opinie krytyki, zarówno polskiej jak i zagranicznej, uczestnicząc w licznych festiwalach tak krajowych jak i międzynarodowych. Rozwijana od początku istnienia Stowarzyszenia Teatr Nowy działalność o charakterze edukacyjnym i upowszechniającym kulturę sprawiła, że Teatr Nowy jest coraz bardziej rozpoznawaną instytucją wśród organizacji tak publicznych, jak i trzeciego sektora o czym świadczyć mogą zaproszenia do udziału w liczących się projektach o charakterze społecznym. Stowarzyszenie Teatr Nowy w swojej dotychczasowej działalności specjalizowało się w realizowaniu projektów o wysokim stopniu innowacji, których realizacja stanowi odpowiedź na widoczną w obszarze krajowej działalności kulturalnej niszę. W związku z powyższym w najbliższych latach zamierzamy prowadzić działania, których celem jest utwierdzenie pozycji Teatru Nowego jako istotnej sceny innowacji i eksperymentu, pracując jednocześnie nad poszerzeniem środowisk, z którymi możemy kooperować.

W przeciągu najbliższych dwóch lat Stowarzyszenie Teatr Nowy zamierza kontynuować / rozwijać uruchomione już projekty, w tym szczególnie:

1) „Młoda Scena Letnia” projekt promujący młodych artystów i współczesna dramaturgie; w ramach realizacji projektu w latach 2012-2013 planowane są 2 debiuty reżyserskie, 6 aktorskich i 2 polskie prapremiery współczesnych dramatów europejskich. Ponadto w kolejnych edycjach festiwalu pokazywane będą w Krakowie najciekawsze powstające w polskich teatrach przedstawienia kameralne; projekt ma charakter ogólnopolski, realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku.

2) „Teatr Nowy - Teatr Aktywny” projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wszechstronna edukacja teatralna a także wychowywanie do uczestniczenia w kulturze. Odbiorcy projektu uczestniczą (bezpłatnie) w przedstawieniach teatralnych, warsztatach teatralnych, scenograficznych, aktorskich; biorą także udział w spotkaniach z artystami i w lekcjach teatralnych, które maja im przybliżyć specyfikę współczesnego teatru. Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2009 roku.

3) Artists in transition: pierwszy w Polsce projekt międzynarodowych rezydencji artystycznych dla młodych artystów, którego celem jest ożywianie dialogu międzynarodowego i prowokowanie bezpośredniej wymiany artystycznej między młodymi artystami; projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim, w ramach którego młodzi artyści z zagranicy przyjeżdżają do Krakowa na 3-4 miesięczną rezydencję artystyczną, w ramach której produkują wspólnie z polskimi artystami spektakl; następnie (2 rok) polscy artyści wyjeżdżają za granicę (ten sam kraj), gdzie w trakcie rezydencji produkują z lokalnymi artystami przedstawienie. Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się w 2011 roku i dotyczy współpracy polsko-niemieckiej.

4) Re-kreacje, tematyczny festiwal artystyczny, który obejmuje działania o charakterze artystycznym (produkcja przedstawień, organizacja wystaw), edukacyjnym (warsztaty), naukowym (wykłady i konferencje naukowe), wydawniczym (publikacja książek, w tym współczesnej dramaturgii) i społecznym (akcje miejskie); Celem Festiwalu jest gruntowna analiza wybranego problemu, ukazanie go z różnych perspektyw i poprzez zróżnicowane formy działania. Projekt realizowany jest od 2009 roku, dotychczasowe edycje poświęcone były: Ibsenowi, Czechowowi i Rosji.

5) 50+ Nowy Wiek Kultury, projekt artystyczno-społeczny, którego celem jest aktywizacja osób starszych i destereotypizacja wizerunku starości, a także stwarzanie warunków do rozwijania dialogu międzypokoleniowego. W ramach projektu prowadzone są intensywne szkolenia i warsztaty artystyczne z zamieszkującymi środowiska zagrożone kulturową marginalizacją beneficjentami projektu, w efekcie których realizują oni akcję społeczną w ich lokalnym środowisku, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych. Projekt jest realizowany od 2011 roku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej