Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Rozwiń Skrzydła
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 448 00 57
Telefon
506 737 140
Telefon
81 448 00 57
Adres rejestrowy
Ulica
Olchowa 5 lok. 33
Kod pocztowy
20-355
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Adres kontaktowy
Ulica
Rybna 7
Kod pocztowy
20-114
Miejscowość
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000305952
REGON
06036391900000
NIP
946-25-55-501
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Rozwiń Skrzydła powstała w maju 2008 roku z połączenia sił, marzeń, wartości i dążeń trzech kobiet - pedagogów, które razem postanowiły zmieniać świat. Punktem wyjścia przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw jest nasza misja:

Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie -
Wierzymy, że każdy może rozwinąć skrzydła

Rozwijać skrzydła to znaczy wzrastać, dojrzewać, uczyć się rozumieć siebie i innych, dokonywać wyboru i ponosić tego konsekwencje. W centrum naszych zainteresowań jest człowiek - niedoskonały, jednak z natury dobry. Odkryć w sobie potencjał, odkryć w sobie pierwiastek dobra to zbudować siebie na nowo, to tworzyć rzeczywistość i uczyć się kochać naprawdę.

Celem głównym wszystkich podejmowanych przez nas działań jest „stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia” (Statut Fundacji Rozwiń Skrzydła, § 10).

Wiele naszych działań kierujemy do młodzieży - bo to właśnie oni są budowniczymi świata. Wciąż nowe potrzeby, problemy i radości, jakie u nich obserwujemy zmuszają nas do ciągłego poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytanie o to, jak wychowywać, jak wspierać, jak prowadzić. Po co? Po to, aby dać szansę wyboru. Tylko tyle i aż.

Co robimy?
Nasza oferta programowa obejmuje działania skoncentrowane wokół następujących obszarów:

  • aktywizacja społeczna, rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozbudzanie potrzeb spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny i twórczy poprzez program Inkubator Talentów;
  • systemowe wspieranie dziecka i rodziny, m.in.. Poprzez takie programy, jak Most Dobra, Biuro Wiedzy Poszukiwanej, doradztwo indywidualne;
  • wspieranie profesjonalistów (nauczycieli, wychowawców) w odkrywaniu nowych perspektyw dla wychowania i edukacji dzieci i młodzieży poprzez szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia;
  • zachęcanie do uruchomienia w sobie potencjału kreatywności i twórczości poprzez warsztaty rękodzielnicze prowadzone w ramach programu Szuflada - Pracownia Rozmaitości Artystycznych;
  • zapraszanie do odkrywania, pielęgnowania, promowania dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy poprzez program Skarby Lubelszczyzny;
  • rozbudzanie patriotyzmu, świadomości obywatelskiej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń dla profesjonalistów z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej i edukacji w ramach Międzynarodowych Programów Wymiany Doświadczeń;
  • organizowanie wycieczek, obozów, kolonii i półkolonii opartych na solidnym programie profilaktyczno-edukacyjnym; prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych; doradztwo i wsparcie indywidualne udzielane przez specjalistów - pedagogów, psychologów, psychoprofilaktyków, inne.

Dbamy o to, aby nasze wsparcie było jak najbardziej systemowe. Każde działanie jest zindywidualizowane - dostosowane do potrzeb konkretnej jednostki, rodziny lub grupy. Tylko w ten sposób będzie ono skuteczne.
Serdecznie zapraszamy do wspierania naszych działań - dobrym słowem, dobrym czynem, a w miarę możliwości także finansowo. Każda pomoc jest dla nas bardzo cenna ponieważ… chcemy więcej!

Wystarczy w to uwierzyć i działać. Tak wiele jest jeszcze do zrobienia!

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
21.11.2011
Fundacja Rozwiń Skrzydła od 21 do 25 listopada realizuje kolejną wizytę studyjną poświęconą przed wszystkim zagadnieniom związanym z wykluczeniem społecznym. Uczestnikami wizyty są białoruscy pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy organizacji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Publicystyka
23.08.2011
Klub Pomocy Środowiskowej to projekt realizowany przez Fundację Rozwiń Skrzydła. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, który zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie 18-osobowej kadry specjalistów do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym na Białorusi, szczególnie w regionie grodzieńskim i mińskim.
Publicystyka
15.09.2004
W związku z uchwaleniem przez Radę m. st. Warszawy Programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ponawia apel do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie stolicy o zainteresowanie się tą sprawą. W sytuacji, kiedy tegoroczny program jest już uchwalony, według MAZOWII należy teraz zrobić wszystko, aby prace nad projektem przyszłorocznego programu współpracy rozpoczęły się jak najszybciej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Beata Karczmarz, Członek Zarządu Fundacji
Barbara Kowalczyk, Członek Zarządu Fundacji
Anna Malec, Prezes Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej