Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 10 30
Telefon
81 532 10 30
Telefon
519 310 560
Adres rejestrowy
Ulica
Sierpińskiego 24 lok. 5
Kod pocztowy
20-448
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000306907
REGON
06036861500000
NIP
946-25-53-005
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją FFI jest:

 • propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
 • stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych;
 • propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa;
 • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;
 • stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

"Fundusz Inicjatyw" jako organizacja pozarządowa o charakterze non for profit oferuje świadczenie następujących usług:

 1. Usługi bezpłatne w ramach realizowanych projektów społecznych:
 • bezpłatne szkolenia,
 • bezpłatne doradztwo zawodowe w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr: 10677),
 • bezpłatne pośrednictwo pracy w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr: 10677).
 1. Usługi bezpłatne innego rodzaju, na których świadczenie FFI pozyska fundusze od darczyńców.

 2. Usługi częściowo odpłatne oraz odpłatne:

 • szkolenia otwarte i zamknięte,
 • doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców
 • doradztwo z zakresu pozyskiwania dofinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, w tym projektów międzynarodowych.

Wszystkie fundusze pozyskane w ramach świadczenia usług odpłatnych przekazywane są na bieżącą działalność fundacji i realizację jej społecznych celów statutowych.

Osoby zainteresowane bezpłatnym wsparciem w postaci szkoleń i innych usług zapraszamy do śledzenia aktualności, gdzie umieszczane są informacje na temat nowych projektów/inicjatyw realizowanych przez FFI.

Darczyńców oraz osoby/podmioty zainteresowane usługami odpłatnymi zapraszamy do kontaktu z biurem FFI. Pytania prosimy kierować na adres e-mail.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej