Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja OPOR
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Mochnackiego 4 lok. 77
Kod pocztowy
02-042
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000418242
REGON
14608718900000
NIP
5213631230
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celach:

 1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
 2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
 3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
 4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
 5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
 6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
 7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;
 8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
 9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
 10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
 11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
 12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
 13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
 14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
 15. finansowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
 16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla młodzieży w ramach idei wychowania pozaszkolnego;
 2. działania na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże i rozwój politechniczny;
 3. współpracę ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z radiokomunikacją i elektroniką;
 4. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
 5. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy i niesienia pomocy na wypadek zagrożenia, nagradzanych uczestnictwem w wyprawach globtroterskich;
 6. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy centrum wyczynowego uczestnictwa w zawodach krótkofalarskich i rywalizacji w ramach DXCC oraz ośrodka dla krótkofalowców;
 7. zbudowanie Centrum Radioamatorskiego w mieście stołecznym Warszawa;
 8. publikowanie materiałów specjalistycznych i filmów dokumentalnych o przebiegu i wynikach prowadzonej działalności dla użytku oświaty;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
 10. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek publicznych;
 11. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjna, rzeczową, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach;
 12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji;
 13. prowadzenie działalności lobbingowej wobec administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunku do parlamentarzystów na rzecz podmiotów związanych z amatorską służbą radiokomunikacyjną;
 14. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
porady prawne, pomoc prawna
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej