Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Rzeszów KWP

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Rzeszów KWP
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
508 207 292
Telefon
509 866 916
Telefon
509 429 300
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Dąbrowskiego 30
Kod pocztowy
35-036
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
97
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 63 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie.
Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Region Rzeszów KWP Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstał w dniu 18 września 2000roku. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 1160 członków. Region opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.
Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 roku przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Tomasz Pieniowski, przewodniczący
Ryszard Tyczyński, członek prezydium
Witold Lewczak, z-ca sekretarza
Sebastian Trala, skarbnik
Jacek Siek, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
42864211262012114599070001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej