Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Straż Ochrony Zwierząt
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
510 248 738
Adres rejestrowy
Ulica
Św. Antoniego 52A
Kod pocztowy
61-369
Miejscowość
Poznań
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
REGON
30116897900000
NIP
782-25-22-219
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
3) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
4) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5) Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.
3) Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, oraz Izbą Celną w ujawnieniu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt.
5) Kontrola dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie.
6) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęciu czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców.
7) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi.
8) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
9) Współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
10) Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt, oraz współuczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
12) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
13) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
14) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
15) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
16) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży Ochrony Zwierząt.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Magdalena Janyszek, konsultant, inspektor
Tadeusz Perz, dyrektor biura
Jakub Grupa, Komendant
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej