Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Glaukopis"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Milskiego 1
Kod pocztowy
80-809
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000393486
REGON
22150077000000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) Propagowanie wiedzy o historii najnowszej Polski i Europy, b) prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, w szczególności finansowania wydawania (redakcja, opracowanie graficzne, korekta, druk) kwartalnika społeczno-historycznego "Glaukopis", c) wspieranie materialnego i promowania historyków zainteresowanych odkrywaniem nieznanych aspektów dziejów najnowszych poprzez fundusz stypendialny i finansowanie kosztów kwerendy archiwalnej, d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej, e) upowszechnianie kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, f) prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania, g) działanie na rzecz integracji narodów chrześcijańskiej Europy oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) organizowanie zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów, seminariów, konferencji i kongresów, i) współpraca z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje, j) organizowanie działalności kulturalnej i organizowanie życia towarzyskiego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji