Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywna w likwidacji

Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywna w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Pokrzywno 91
Kod pocztowy
86-330
Miejscowość
Pokrzywno
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
grudziądzki
Gmina
Gruta
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000391973
REGON
34105322200000
NIP
8762455192
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Pokrzywna oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:
a)promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
b)wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
c)wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
d)podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
e)inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi,
f)promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
g)prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
h)podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej,
i)propagowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
a)organizowanie festynów, zebrań, warsztatów, szkoleń, pokazów, konferencji i spotkań,
b)organizowanie uroczystości oraz uczestnictwo w imprezach dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
c)poszukiwanie nowych źródeł finansowania,
d)organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych,
e)prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy sytuacji zdrowotnej,
f)organizowanie kursów dla członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy,
g)współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją Pokrzywna,
h)wydawanie folderów informacyjnych i innych publikacji z zakresu swojej działalności,
i)promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
j)działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
k)prowadzenie zajęć świetlicowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
l)podejmowanie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wśród mieszkańców wsi i pomocy materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
m)prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego dla mieszkańców wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej