Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie "Ruch Demokratyczny Akcja Obywatelska"

Stowarzyszenie "Ruch Demokratyczny Akcja Obywatelska"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Starogardzka 14
Kod pocztowy
60-446
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000390891
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działania stowarzyszenia są: 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. 2. Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z władzami w ich rozwiązywaniu. 3. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy, 4. Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach kraju. 5. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miast i wsi. 6. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów. 7. Wypracowanie praktyki konstrukcji społecznych dotyczących długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych. 8. Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i globalnych. 9. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w kraju. 10. Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców. 11. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia, mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą. 12. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom. 13. Wspierania demokracji i budowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego. 14. Budowania i kształtowania przestrzeni publicznej przyjaznej dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, ze szczególnym podkreśleniem roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 15. Wspierania wszelkich działań zmierzających do budowy przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pozostały cel działania jak w § 5 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej