Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio"

Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
577 642 005
Telefon
22 229 46 53
Adres rejestrowy
Ulica
Senatorska 24 lok. 1
Kod pocztowy
00-095
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000390449
REGON
14318732900000
NIP
5252511837
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są: 

 • Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, dorosłym dzieciom alkoholików oraz osobom doświadczającym przemocy
 • Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin
 • Mediacje rodzinne
 • Profilaktyka i edukację uzależnień wśród młodzieży
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią (i innymi zagrożeniami)
 • Pomoc psychologiczną i terapeutyczną
 • Edukację - realizacje programów aktywizujących i profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla młodzieży, rodziców i pedagogów oraz innych grup zainteresowanych
 • Organizowanie turnusów terapeutycznych oraz integracyjnych
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji nie wykluczając międzynarodowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej