Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Podajmy Im Rękę"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Jasna 10
Kod pocztowy
00-013
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000390418
REGON
14318736400000
NIP
525-25-11-808
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Działanie na rzecz integracji osób narodowości pochodzenia afrykańskiego i krajów arabskich oraz osób innych narodowości w społeczeństwie. 2. Organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, rozwojowej, oświatowej, humanitarnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 3. Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej. 4. Udzielenie porad i świadczenie pomocy socjalnej oraz diagnozowanie problemów cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz osób, które otrzymały pozytywną decyzję w kwestii nadania im statusu uchodźcy. 5. Kultywowanie tradycji i kultury afrykańskiej i arabskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Propagowanie kultury i sztuki afrykańskiej i arabskiej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe, a także gadżety i czasopisma oraz filmy dokumentalne. 7. Pomoc prawna dla pokrzywdzonych. 8. Pomoc mieszkańcom Afryki. 9. Działanie na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z Afryki. 10. Poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych w Afryce. 11. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Afryki. 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 13. Promocja i organizacja wolontariatu. 14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 15. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących. 16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 17. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych opartych na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi. 18. Pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami pochodzącymi ze stref afrykańskich i arabskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc humanitarna, rozwojowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej