Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie "Przyjaciół Dziewiętnastki" w Tarnowie w likwidacji

Stowarzyszenie "Przyjaciół Dziewiętnastki" w Tarnowie w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
14 656 03 43
Adres rejestrowy
Ulica
Ks. I. Skorupki 9
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000389412
REGON
12159824500000
NIP
993-06-46-155
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie; 2. Budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkole; 3. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów; 4. Wspieranie uczniów zdolnych i pomoc uczniom o specyficznych trudnościach edukacyjnych; 5. Działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci; 6. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz edukacji ekologicznej; 7. Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym dziecka; 8. Integrowanie i aktywizowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły; 9. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych do realizacji celów statutowych; 10. Prowadzenie przedszkola i szkół niepublicznych; 11. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej i kulturalnej w prowadzonych placówkach; 12. Promocja przedszkola i szkół w środowisku; 13. Prowadzenie działalności popularyzujących osiągnięcia wychowanków przedszkola i szkół; 14. Propagowanie zasad tolerancji i otwartości na wielokulturowość; 15. Wspieranie działalności przedszkola i szkół zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej