Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Maximus Primus
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 768 989
Adres rejestrowy
Ulica
Łężyca, Apartamentowa 20
Kod pocztowy
66-016
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000389393
REGON
08053664600000
NIP
929-18-40-441
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
2) działalność na rzecz rozwoju zasobów ludzkich,
3) działalność w zakresie walki z patologiami społecznymi,
4) podejmowanie działań służących rozwojowi:

  • przedsiębiorczości oraz tworzeniu równych szans,
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej