Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
606 419 239
Adres rejestrowy
Ulica
Kielnieńska 128
Kod pocztowy
80-299
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000388725
REGON
22124974800000
NIP
5842717296
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2014
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Logo Klubu Sąsiedzkiego GARAŻ

Logo Klubu Sąsiedzkiego GARAŻ

Logo KASSAK Vocal Band

Logo KASSAK Vocal Band

Logo Osowskiego Okrągłego Stołu

Logo Osowskiego Okrągłego Stołu

Logo Osowianin Roku

Logo Osowianin Roku

Miniatura Logo Klubu Sąsiedzkiego GARAŻ
Miniatura Logo KASSAK Vocal Band
Miniatura Logo Osowskiego Okrągłego Stołu
Miniatura Logo Osowianin Roku
Miniatura

Wesprzyj Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne"

przekaż darowiznę

Stowarzyszenie ,,INNE jest piękne" powstało w styczniu 2011 roku, a oficjalną działalność rozpoczęło w czerwcu 2011 roku. Organizacja od samego początku czynnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym: radnymi miasta Gdańska, Radą Dzielnicy Osowa, instytucjami, innymi organizacjami pozarządowymi, z grupami nieformalnymi i osobami aktywnymi, pragnącymi włączyć się w realizację określonych projektów.

Integracja – współpraca – obywatelskość to idee, które na pierwszym miejscu stawiają sobie członkowie Stowarzyszenia „INNE jest piękne”. Szeroko rozumiana integracja społeczna, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu na różnych płaszczyznach, aktywizacja mieszkańców do udziału w przedsięwzięciach o charakterze obywatelskim. Organizacja wydarzeń, skierowanych przede wszystkim do lokalnej społeczności dzielnicy Gdańsk - Osowa: festyny, spotkania sąsiedzkie, warsztaty, wystawy, włączając mieszkańców na zasadzie wolontariatu. Członkinie i członkowie „INNE jest piękne” zabiegają także o poprawę jakości życia swoich sąsiadów, pozyskując fundusze na drobne inwestycje w ramach konkursów grantowych. Dzięki współtworzeniu lokalnych przestrzeni publicznych stowarzyszenie stwarza warunki do powstawania lokalnych społeczności. Członkowie organizacji włączają się we współdecydowanie o różnych sprawach dzielnicowych, korzystając z możliwości partycypacji. Podstawą sukcesu działania lokalnej społeczności jest współpraca międzysektorowa: sektor publiczny – prywatny – NGO`s.

W październiku 2014 roku „INNE jest piękne” otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Przegląd dotychczasowych działań:

  • Mikołajkowa impreza kulturalno- sportowa Sprawni - Niepełnosprawni” (współpraca z MOPR Gdańsk);
  • "Św. Mikołaj w ERGO Arenie" (współpraca z Gminą Miasta Sopot) - grudzień 2012

· Projekt "Wzrośnij do samodzielności”;

· "Sopockie Miejskie Szlaki Turystyczne" (współpraca z Gminą Miasta Sopot);

· Cykliczna organizacja spotkań sąsiedzkich: Osowskie Dni Sąsiadów, Sąsiedzkie Spotkania na Kukawce, Jesienne Spotkania na Kukawce, Osowa na 100lecie Odzyskania Niepodległości (w partnerstwie z Twórczym Przedszkolem „Rośnij Radośnie”);

· Systematyczny udział w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim;

· Coroczna organizacja EKO FESTYNU – wiosennego wydarzenia plenerowego dla wszystkich osowskich przedszkolaków i uczniów klas młodszych;

· Coroczna organizacja Osowskiej Choinki – wydarzenia przedświątecznego, skierowanego do wszystkich osowskich przedszkolaków i uczniów;

· Coroczny happening "Mikołaj na rondzie" i "Włączamy święta";

· Coroczna organizacja Osowskiego Balu Karnawałowego dla osowian i ich gości;

· Liczne warsztaty, których tematykę określało zapotrzebowanie społeczne: rękodzieła, fotograficzne (zakończone wystawą plenerową prac uczestników); zajęcia nordic walking, klub mam nastolatków, „Sprawni i zdrowi”; tematyczne spacery i gry miejskie z przewodnikiem, spotkania z ciekawymi ludźmi;

· Osowski OFF–Road – Rajd Integracji – imprezy off-roadowe przede wszystkim z myślą o niepełnosprawnych;

· Rajdy terenowe, pieszo – rowerowe;

· Wspieranie wszystkich edycji Gdańskiego Budżetu Obywatelskiego – działania profrekwencyjne;

· Zainicjowanie i koordynowanie spotkań aktywnych osowian przy „Osowskim Okrągłym Stole”: https://www.facebook.com/osowski.okragly.stol – forum wymiany pomysłów i nawiązywania współpracy;

· Reaktywowanie Konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna” – coroczne przyznawanie tytułów Osowianka/Osowianin Roku i Osowska Osobowość: https://www.facebook.com/osowianin.roku ;

· Pozyskanie grantów na tzw. małe place zabaw i siłownię na świeżym powietrzu oraz na tzw. mały zieleniec;

· Organizacja wielu konkursów edukacyjnych dla dzieci; np. Ogólnopolskiego Konkursu „Medal za uśmiech” pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Miasta Gdańska oraz Patronatem Merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;

· Akcja na rzecz organizacji dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół;

· Wsparcie realizacji innych projektów na rzecz lokalnej społeczności; ARENA OSOWA, Młodzieżowa Rada Dzielnicy i jej projekt Skatepark Osowa;

· Imprezy o charakterze okolicznościowym, umożliwiające dzieciom i młodzieży czynny udział w życiu społecznym; np.: Konkurs plastyczny na znak Miejsce Przyjazne Niepełnosprawnym, andrzejki, mikołajki, wyprawy do teatru, kina, wycieczki krajoznawcze, czy gry miejskie, konkurs literacki na przygotowanie scenariusza teatralnego DAJCIE SIĘ LUBIĆ;

· Realizacja wielu projektów często połączonych z plenerowymi wystawami zdjęć; np.: „Wielokulturowość Gdańska – wczoraj i dziś”, „Osowskie Muzyczne Czwartki”, "Osowa - bliżej siebie", "Osowa - miasto czy wieś?", "Osowian portret własny", "Osowskie osobowości", "Osowianki_nie 2024. Korzenie i skrzydła", Dni Kaszubskie w Osowej, 

· Uruchomienie i prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego GARAŻ: https://www.facebook.com/klubsasiedzki.GARAZ ;

· Praca – w partnerstwie z innymi organizacjami i przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego – nad Koncepcją Domu Sąsiedzkiego w Osowej, zakończona podpisaniem porozumienia;

· Wspieranie przygotowania porozumienia w sprawie partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz budowy Centrum Społeczno – Kulturalnego w Osowej;

· Powołanie i prowadzenie formacji wokalnej KASSAK Vocal Band: https://www.facebook.com/kassak.vocal.band

  • Powołanie i prowadzenie grupy wolontariuszek i wolontariuszy: https://www.facebook.com/groups/257381667077534
  • Włączenie się w działania i obchody związane z jubileuszem 50-lecia dzielnicy Gdańsk - Osowa - szukanie tożsamości, korzeni kulturowych, popularyzacja historii i tradycji lokalnych, integracja mieszkanek i mieszkańców;

Nagrody i wyróżnienia dla Stowarzyszenia lub jego członkiń i członków:

Stowarzyszenie "INNE jest piękne": wyróżnienie w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2015 w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego;

Małgorzata Biernat: Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdański Społecznik Roku 2015;

Jan Perucki: wyróżnienie w kategorii Gdański Społecznik Roku – Młodzieżowy Społecznik Roku 2015 - w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego;

Iwona Karpińska: Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdański Społecznik Roku 2016;

Małgorzata Biernat: tytuł Osowianin Roku 2017 w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”;

Anna Czerwińska – Rydel: tytuł Osowska Osobowość 2018 w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”

Aneta Baczyńska – Rostkowska: tytuł Osowianin Roku 2019 w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”;

Stowarzyszenie "INNE jest piękne": Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich podczas XXV Gali Bursztynowego Mieczyka 2019;

Aneta Baczyńska – Rostkowska: Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdański Społecznik Roku 2019.

Karol Ważny: tytuł Osowska Osobowość 2020 w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna”

Reklama

Zarząd

Aneta Baczyńska-Rostkowska, Prezeska
Małgorzata Biernat, Sekretarzyni
Iwona Karpińska, Skarbniczka
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Klub Sąsiedzki GARAŻ

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
31114020170000460212895464
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej