Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja H2O
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
793 192 202
Adres rejestrowy
Ulica
Wandy 2 lok. 5
Kod pocztowy
45-711
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000388128
REGON
16065887600000
NIP
754-30-50-193
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie aktywnego stylu życia
 2. Promowanie idei - "Aktywny człowiek - Zdrowy człowiek"
 3. Upowszechnianie aktywności fizycznej, sportu, turystyki i edukacji, rekreacji ruchowej
 4. Propagowanie aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym - rozwijanie aktywnych postaw obywatelskich - rozwój demokracji
 5. Promowanie idei wolontariatu
 6. Promowanie kajakarstwa jako sportu przyjaznego środowisku naturalnemu
 7. Promowanie kajakarstwa jako "Sportu na całe życie"
 8. Integrowanie różnych środowisk lokalnych (wspólnot i społeczności) w zakresie aktywności fizycznej
 9. Kształtowania zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa - przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych form spędzania wolnego czasu
 10. Wspieranie działalności oświatowo - wychowawczej oraz prozdrowotnej, wspierającej rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kultury fizycznej
 11. Działalność na rzecz pożytku publicznego obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy: z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

 1. Podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem aktywności ruchowej
 2. Organizacja akcji i imprez wprowadzających w życie hasło "Sport dla wszystkich"
 3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej i korekcyjnej w wadach postawy
 5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi, narkomanii i demoralizacji po przez organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży
 6. Prowadzenie działalności wychowawczej, prozdrowotnej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie kultury fizycznej
 7. Podejmowanie działań rozwijających aktywne postawy obywatelskie - rozwój demokracji
 8. Prowadzenie działań na rzecz wolontariatu w sportowego
 9. Szkolenie i doskonalenie kadr sportowych
 10. Organizowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa
 11. Organizowanie spotkań, warsztatów, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji
 13. Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu utworzenie i rozwój infrastruktury oraz zarządzanie Młodzieżowym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Opolu jako bazy rekreacyjno - sportowej dzieci i młodzieży
 14. Prace inwestycyjne i remontowe obiektów powiązanych z miejscem Młodzieżowym Centrum Rekreacyjno-Sportowym
 15. Rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie i promocję ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej
 16. Organizowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych
 17. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji sportowych oraz szkolenie zawodników
 18. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym
 19. Organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowo - sportowych
 20. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także międzynarodowych
 21. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych
 22. Dystrybucja żywności
 23. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych, w tym wsparcie MiŚP.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Piotr Hryniewicz, Członek Rady Nadzorczej
Seweryna Walczuk, Prezes Rady Nadzorczej
Krystyna Lupul, V-ce Prezes Zarządu
Ariadna Lupul-Nawrocka, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej