Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 210 373
Adres rejestrowy
Ulica
Główna 52
Kod pocztowy
42-620
Miejscowość
Nakło Śląskie
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Świerklaniec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000385244
REGON
24198262800000
NIP
645-25-32-342
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:
1) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz Gminy Świerklaniec;
2) krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;
3) umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;
4) rozpowszechnianie zainteresowań wyglądem i rozwojem Gminy Świerklaniec a także pogłębianie przywiązania do niej;
5) promocja gminy;
6) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;
7) poprawa jakości życia mieszkańców;
8) integracja lokalnej społeczności;
9) podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa;
10) pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych;
11) inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia społeczeństwa;
12) ochrona zabytków, ochrona przyrody.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Gerard Nickel, wiceprezes
Rafał Dybich, wiceprezes
Barbara Kompała, sekretarz
Ilona Jaworska-Kapica, prezes
Renata Grysko, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej