Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Nasze Zatonie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 472 188
Adres rejestrowy
Ulica
Strumykowa 11
Kod pocztowy
66-004
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384957
REGON
08052542400000
NIP
973-09-97-192
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Nasze Zatonie zawiązało swą działalność w dniu 25 lutym 2011 roku, kiedy grupa inicjatywna przedstawiła propozycję powołania w Zatoniu stowarzyszenia mającego na celu działanie na rzecz rozwoju miejscowości, a przede wszystkim ochrony wartości historycznych i przyrodniczych.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.
b) Integracja środowiska lokalnego poprzez promowanie historii i walorów turystyczno krajoznawczych Zatonia i okolic.
c) Rozwijanie kultury wśród dzieci i młodzieży, oraz w ich środowisku.
d) Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie postaw prokulturalnych i proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
e) Organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
f) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
g) Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
h) Budowanie wśród mieszkańców Zatonia postaw tolerancji i poszanowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego, poprzez nawiązanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Zatonia (Gunthersdorf) i ich potomkami oraz organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, które mają zbliżone cele do celów statutowych Stowarzyszenia "Nasze Zatonie".
i) Działania w sferze ochrony i promocji zdrowia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej