Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kornickie Stowarzyszenie Trzeźwości "Chata"

Kornickie Stowarzyszenie Trzeźwości "Chata"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Stara Kornica 84A
Kod pocztowy
08-205
Miejscowość
Stara Kornica
Województwo
mazowieckie
Powiat
łosicki
Gmina
Stara Kornica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384740
REGON
14293809300000
NIP
496-02-46-512
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) profilaktyka na rzecz zapobiegania problemom: alkoholizmu, narkomanii lub przemocy w rodzinie; b) działania na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i stosujących przemoc w rodzinie w celu doprowadzenia do podjęcia przez nie terapii i powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie; c) działania na rzecz poprawy relacji i odbudowania więzi w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii lub przemocy; d) pobudzanie świadomości społeczeństwa i propagowanie wiedzy w zakresie problematyki uzależnień i przemocy, działalność charytatywna i pomoc społeczna, zwłaszcza rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; g) aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; h) ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza promujących zdrowy i trzeźwy styl życia; j) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; k) wspieranie edukacji osób dorosłych, oraz oświaty i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży; l) propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; m) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; n) udostępnianie dóbr kultury i sztuki oraz działania na rzecz podtrzymywania lokalnych tradycji regionalnych i zwyczajów ludowych; o) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej