Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kornickie Stowarzyszenie Trzeźwości "Chata"

Kornickie Stowarzyszenie Trzeźwości "Chata"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Stara Kornica 84A
Kod pocztowy
08-205
Miejscowość
Stara Kornica
Województwo
mazowieckie
Powiat
łosicki
Gmina
Stara Kornica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384740
REGON
14293809300000
NIP
496-02-46-512
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) profilaktyka na rzecz zapobiegania problemom: alkoholizmu, narkomanii lub przemocy w rodzinie; b) działania na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i stosujących przemoc w rodzinie w celu doprowadzenia do podjęcia przez nie terapii i powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie; c) działania na rzecz poprawy relacji i odbudowania więzi w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii lub przemocy; d) pobudzanie świadomości społeczeństwa i propagowanie wiedzy w zakresie problematyki uzależnień i przemocy, działalność charytatywna i pomoc społeczna, zwłaszcza rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; g) aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; h) ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza promujących zdrowy i trzeźwy styl życia; j) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; k) wspieranie edukacji osób dorosłych, oraz oświaty i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży; l) propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; m) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; n) udostępnianie dóbr kultury i sztuki oraz działania na rzecz podtrzymywania lokalnych tradycji regionalnych i zwyczajów ludowych; o) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej