Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Żohatynie

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Żohatynie
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Miejscowość
Żohatyn
Województwo
podkarpackie
Powiat
przemyski
Gmina
Bircza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000383585
REGON
18068853100000
NIP
7952518305
Rok powstania
2011
Rok zakończenia działalności
2021
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działania stowarzyszenia były następujące: - pomoc rodzinie wiejskiej w wychowywaniu, kształceniu i zapewnieniu różnych form wypoczynku dzieciom i młodzieży; - działanie na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin poprzez rozwój oświaty zdrowotnej oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym; - rozwijanie różnych form przedsiębiorczości, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu; - zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej, podtrzymywanie tradycji regionu, krzewienie kultury; - współdziałanie z państwowymi, samorządowymi, związkowymi, społecznymi, spółdzielczymi, wyznaniowymi, prywatnymi instytucjami oraz środkami masowego przekazu; - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; - pomoc osobom samotnym i w trudnej sytuacji życiowej; - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; - wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; - organizacja szkoleń; - aktywizacja społeczności lokalnych wsi i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, współpraca w tym zakresie ze szkołami i organizacjami społecznymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej