Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
664 787 330
Adres rejestrowy
Ulica
Kopcińskiego 1/3
Kod pocztowy
90-242
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000012253
REGON
47075977800000
NIP
725-10-56-467
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy w Łodzi jest organizacją pozarządową utworzoną w 2001 roku, a od 2008 roku posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w środowisku dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach:

 • sportowej, realizowanej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
 • rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne, oraz wycieczki krajoznawcze;
 • opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, organizację obozów: sportowo - rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych oraz ferii zimowych.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, tolerancji, przyjaźni, szacunku i poszanowania godności osoby.
 3. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi patologii społecznej oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie członków Stowarzyszenia.
 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi.
 7. Propagowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
 9. Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.
 10. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach: działalność wydawnicza, pozostała działalność turystyczna, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, Reklama, pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, opieka wychowawcza i społeczna, działalność pozostałych organizacji członkowskich, inna działalność artystyczna i rozrywkowa, działalność związana ze sportem, pozostała działalność rekreacyjna, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 11. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.
 2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia i zadań zleconych przez władze SALOS RP.
 3. Organizowanie szkoleń i kursów kadry wychowawczo-instruktorskiej w zakresie kultury fizycznej
 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi, szkołami, fundacjami, związkami sportowymi, organizacjami społecznymi oraz z innymi jednostkami SALOS.
 5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
 6. Organizowanie różnych form sportu, rekreacji, turystyki, imprez sportowych, obozów.
 7. Prowadzenie dziennego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, pomocy społecznej, zagrożonych patologią społeczną.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasz dotychczasowa działalność to m.in.:

 1. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla ok. 4900 osób.
 2. Dwukrotna organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi: 2000 i 2003 dla 1000 osób.
 3. Organizacja Igrzysk Inspektorialnych Młodzieży Salezjańskiej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w latach 2001, 2005 i 2006 dla 900 osób.
 4. Organizacja Festynu z Zdrowiu w ramach Dni Łodzi w 2007 roku, w którym brało udział ok. 2500 osób.
 5. Zdobycie tytułu Wicemistrza Świata w 2012 roku przez drużynę koszykarzy reprezentującą Stowarzyszenie podczas rozgrywanych w Krakowie Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej.

Zadania realizowane we współpracy z administracją publiczną:

 1. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej w ciągu całego roku - Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
 2. Wypoczynek letni i zimowy - Projekty dofinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 3. Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - Projekty dofinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
 4. Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych przekazanych przez Salos RP;
 5. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych związanych ze świętem Łodzi i obchodami Dnia Europy promującymi poprzez sport integrację europejską i tożsamość kulturową Łodzi - projekt dofinansowany ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
 6. Szkolenie sportowe w klubach sportowych oraz szkolenie osób niepełnosprawnych w latach 2009-2011 - Projekty współfinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
 7. Organizacja obozów sportowych w latach 2010 - 2011 dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.
 8. Realizacja w 2014 roku projektu "ZiP - Zdolni i Przedsiębiorczy" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 9. Realizacja w 2015 roku projektu "Dawna Łódź - gra terenowa dla mieszkańców" dofinansowanym w ramach Programu Animacji Społecznej z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych

Zarząd

Dariusz Krajewski, Prezes
Małgorzata Wlaźlak, Wiceprezes
Paweł Wróblewski, Członek Zarządu
Marcin Chechła, Skarbnik
Jacek Rogużyński, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej