Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"

Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 502 603
Adres rejestrowy
Ulica
Kaliska 19
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Konin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000321776
REGON
30102790200000
NIP
665-28-97-700
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie oraz promowanie jego działalności
 • niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin.

Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i dorośli; szczególnie osoby niepełnosprawne oraz zagrożone patologiami i wykluczeniem społecznym. W tej chwili pracujemy nad zmianą statutu. Oprócz tego, co do tej pory chcemy wejść w takie obszary jak społeczności lokalne, mobbing, prawa kobiet, osoby 50 +, działania propatriotyczne.

ROK 2018 - DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ .

 1. 2010 - 2011 . Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Projekt " Z nami "źle" bez nas jeszcze gorzej "
 2. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt " My też mamy prawo "
 3. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt " Nasza lepsza przyszłość "
 4. 2011 - do teraz . Coroczne wsparcie Konińskich Dni Autyzmu
 5. 2011 . Projekt " Mały może więcej " Program PO KL Priorytet IX
 6. 2011 . Projekt " Spróbujmy razem oswoić świat " III Konińskie Dni Autyzmu /Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 7. 2011 - 2013 . Centrum Integracji Społecznej
 8. 2012 - 2013 . Warsztaty ceramiczne dla przedszkoli Kosmatek i Puchatek
 9. 2012 - do teraz . Coroczna zbiórka 1 % KRS 0000 32 1776 . DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM !
 10. 2013 . Projekt " Mały może więcej " / Prezydent Miasta Konina
 11. 2013 . Zadanie " Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina " / Prezydent Miasta Konina
 12. 2013 . Projekt ‘’ Stacja AUTYZM ‘’ / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 13. 2014 . Projekt " Zaopiekuj się mną nawet gdy nie będę chciał…" / Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .
 14. 2014 . Projekt " Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych" / Wojewoda Wielkopolski
 15. 2014 . Projekt "Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznych osób niepełnosprawnych" / Prezydent Miasta Konina
 16. 2014 . Projekt "Sportowo Kolorowo" / Prezydent Miasta Konina
 17. 2014 . Projekt "Zrozumieć AUTYZM" / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 18. 2014 . Zadanie ‘’Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych" / PFRON / Wojewoda Wielkopolski
 19. 2014 . Projekt grantowy ‘’ Ogród Marianka ‘’ / PISOP /FIO
 20. 2015 . Zadanie "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć" / Prezydent Miasta Konina
 21. 2015 . Zadanie "Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością" /Wojewoda Wielkopolski
 22. 2015 . Akcja pomocy dla miasta Czerniowce na Ukrainie
 23. 2015 . Projekt grantowy ‘’W Mariankowym Ogrodzie ‘’ /PISOP / FIO
 24. 2015 . Projekt " Rehabilitacja kompleksowa "Coś dla ducha cos dla ciała " / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 25. 2016 .Projekt ‘’ Rehabilitacja kompleksowa:" Coś dla ducha coś dla ciała 2 " / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 26. 2016 . Zadanie " Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami " / Miasto Konin
 27. 2016 . Projekt "Coś dla ducha - coś dla ciała 2" / Miasto Konin
 28. 2016 . Zbiórka publiczna 2794/OR/2016
 29. 2016 . Zbiórka publiczna 4267/OR/2016
 30. 2016 . Projekt Ogród Marianka / grant Tesco
 31. 2016 . Projekt grantowy ‘’ Pasja Tworzenia " PISOP / FIO
 32. 2017 - 2018 . Projekt ‘’ Doświadczam , czuję , jestem - bazalny świat ‘’ / TVP / Reklama Dzieciom
 33. Cały czas od chwili powstania w 2009 r. do teraz pozyskiwanie sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie

Zostaliśmy wpisani do Katalogu Dobrych Praktyk Województwa Wielkopolskiego oraz do Katalogu Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nasi przedstawiciele brali udział w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej przy SOSW, w pracach nad Konińskim Budżetem Obywatelskim, w pracach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Współpracujemy na co dzień z Urzędem Miasta Konina, Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, Centrum Organizacji Pozarządowych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wojewodą Wielkopolskim, Konińską Izbą Gospodarczą, Konińskim Bankiem Żywności, Salonem Meblowym BRW, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Koninie.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRACĘ, WSPÓŁPRACĘ, WSPARCIE I POMOC.

GRUDZIEŃ 2017, Marian Kula

Reklama

Zarząd

Marian Kula, Prezes
Agnieszka Czerniejewska, Wiceprezes
Jolanta Grzejszczak, Sekretarz
Małgorzata Pawlińska, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej