Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"

Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 502 603
Adres rejestrowy
Ulica
Kaliska 19
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Konin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000321776
REGON
30102790200000
NIP
665-28-97-700
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie oraz promowanie jego działalności
 • niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin.

Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i dorośli; szczególnie osoby niepełnosprawne oraz zagrożone patologiami i wykluczeniem społecznym. W tej chwili pracujemy nad zmianą statutu. Oprócz tego, co do tej pory chcemy wejść w takie obszary jak społeczności lokalne, mobbing, prawa kobiet, osoby 50 +, działania propatriotyczne.

ROK 2018 - DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ .

 1. 2010 - 2011 . Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Projekt " Z nami "źle" bez nas jeszcze gorzej "
 2. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt " My też mamy prawo "
 3. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt " Nasza lepsza przyszłość "
 4. 2011 - do teraz . Coroczne wsparcie Konińskich Dni Autyzmu
 5. 2011 . Projekt " Mały może więcej " Program PO KL Priorytet IX
 6. 2011 . Projekt " Spróbujmy razem oswoić świat " III Konińskie Dni Autyzmu /Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 7. 2011 - 2013 . Centrum Integracji Społecznej
 8. 2012 - 2013 . Warsztaty ceramiczne dla przedszkoli Kosmatek i Puchatek
 9. 2012 - do teraz . Coroczna zbiórka 1 % KRS 0000 32 1776 . DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM !
 10. 2013 . Projekt " Mały może więcej " / Prezydent Miasta Konina
 11. 2013 . Zadanie " Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina " / Prezydent Miasta Konina
 12. 2013 . Projekt ‘’ Stacja AUTYZM ‘’ / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 13. 2014 . Projekt " Zaopiekuj się mną nawet gdy nie będę chciał…" / Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .
 14. 2014 . Projekt " Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych" / Wojewoda Wielkopolski
 15. 2014 . Projekt "Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznych osób niepełnosprawnych" / Prezydent Miasta Konina
 16. 2014 . Projekt "Sportowo Kolorowo" / Prezydent Miasta Konina
 17. 2014 . Projekt "Zrozumieć AUTYZM" / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 18. 2014 . Zadanie ‘’Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych" / PFRON / Wojewoda Wielkopolski
 19. 2014 . Projekt grantowy ‘’ Ogród Marianka ‘’ / PISOP /FIO
 20. 2015 . Zadanie "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć" / Prezydent Miasta Konina
 21. 2015 . Zadanie "Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością" /Wojewoda Wielkopolski
 22. 2015 . Akcja pomocy dla miasta Czerniowce na Ukrainie
 23. 2015 . Projekt grantowy ‘’W Mariankowym Ogrodzie ‘’ /PISOP / FIO
 24. 2015 . Projekt " Rehabilitacja kompleksowa "Coś dla ducha cos dla ciała " / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 25. 2016 .Projekt ‘’ Rehabilitacja kompleksowa:" Coś dla ducha coś dla ciała 2 " / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 26. 2016 . Zadanie " Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami " / Miasto Konin
 27. 2016 . Projekt "Coś dla ducha - coś dla ciała 2" / Miasto Konin
 28. 2016 . Zbiórka publiczna 2794/OR/2016
 29. 2016 . Zbiórka publiczna 4267/OR/2016
 30. 2016 . Projekt Ogród Marianka / grant Tesco
 31. 2016 . Projekt grantowy ‘’ Pasja Tworzenia " PISOP / FIO
 32. 2017 - 2018 . Projekt ‘’ Doświadczam , czuję , jestem - bazalny świat ‘’ / TVP / Reklama Dzieciom
 33. Cały czas od chwili powstania w 2009 r. do teraz pozyskiwanie sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie

Zostaliśmy wpisani do Katalogu Dobrych Praktyk Województwa Wielkopolskiego oraz do Katalogu Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nasi przedstawiciele brali udział w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej przy SOSW, w pracach nad Konińskim Budżetem Obywatelskim, w pracach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Współpracujemy na co dzień z Urzędem Miasta Konina, Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, Centrum Organizacji Pozarządowych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wojewodą Wielkopolskim, Konińską Izbą Gospodarczą, Konińskim Bankiem Żywności, Salonem Meblowym BRW, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Koninie.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRACĘ, WSPÓŁPRACĘ, WSPARCIE I POMOC.

GRUDZIEŃ 2017, Marian Kula

Reklama

Zarząd

Marian Kula, Prezes
Agnieszka Czerniejewska, Wiceprezes
Jolanta Grzejszczak, Sekretarz
Małgorzata Pawlińska, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej